Priručna biblioteka marketinškog poslenika

SVET MARKETINGA


Na ovom mestu predstavljena je Priručna biblioteka marketinškog poslenika,
Izdavačko-edukativnog i konsultantskog centra u i o svetu marketinških komunikacija
SVET MARKETINGA.
Do sada je objavljeno 15 specijalnih priloga časopisa TABOO.
Reč je o domaćim i međunarodnim zakonima, kodeksima, tekstovima o istraživanju tržišta, samoregulativi i ostalom.
Ovo je svojevrsni doprinos izdavača časopisa TABOO.
Biblioteka nije rađena na komercijalnoj osnovi već je to, na određeni način, bonus pretplatnicima i doprinos unapređenju odnosa na tržištu marketinških usluga u Srbiji.

Sva izdanja su u PDF formatu i mogu se besplatno preuzeti.

14. Separat broj 13, prilog časopisa TABOO broj 35
* INTELEKTUALNA SVOJINA

Prvi deo
Drugi deo

15. Separat broj 14

 

Bogdan Vučetin

KAKO SE SASTAVLJA REKLAMA?   (pdf) 
Reprint izdanja iz 1936. godine