Трансформацијом Центра за маркетинг МАРК-ПЛАН, основаног 1989. године (као прво деоничарско друштво приватног капитала у тој пословној делатности у Југославији), најпре у агенцију МАРК-ПЛАНЕТАК 2002, а затим, 2005. године, у Издавачко-едукативни и консултански центар у и о свету маркетинга, настала је специфична агенција с јединственим активностима на овим просторима, данас под већ познатим и прилично уважаваним именом СВЕТ МАРКЕТИНГА.

Утврђена мисија: допринос развоју тржишта маркетиншких услуга у Србији.

Датум на који је СВЕТ МАРКЕТИНГА посебно поносан јесте 27. март 2002. године, када је конституисан Савет суиздавача часописа ТАБУ (ТАВОО). Савет је имао значајну улогу у дефинисању уређивачке политике, као и у програмирању и самој реализацији многих других активности које су се одвијале под називом часописа или његовог издавача (МАРКЕТИНШКИ ДОГАЂАЈ ГОДИНЕ и Смотра креативног стваралаштва СНАГА КРЕАТИВНОСТИ). Конституисању Савета претходило је издавању првог броја часописа ТАБУ (ТАВОО), који је покренут у знак поштовања и сећања на гласило УЕПС-а ЕКОНОМСКА ПРОПАГАНДА, чији је први број објављен на тај дан давне, сада историјске, 1961. године. До сада је објављено 70 бројева часописа ТАБУ (ТАВОО). Закључно с априлом 2014. године, одржано је седам годишњих манифестација МАРКЕТИНШКИ ДОГАЂАЈ ГОДИНЕ и шест пута је реализована Смотра креативног стваралаштва СНАГА КРЕАТИВНОСТИ.
Оснивач и власник, главни и одговорни уредник часописа закључно са 70. бројем, као и иницијатор и организатор професионалних манифестација под окриљем СВЕТА МАРКЕТИНГА, јесте Жозеф-Иван Лончар, човек који је свој живот посветио развијању филозофије маркетинга. Јасно, и њене примене, превасходно утичући на развој теорије која би требало да одговара земљи у развоју и њеној привреди. Сазнање да је у Југославији већ педесетих почео снажан развој пропагандних активности и економског публицитета, а крајем шездесетих и почетком седамдесетих развој и примена основа маркетинга, било је од посебног значаја у трагању како избалансирати те пословне фнкције како би, под одређеним условима, филозофија маркетинга преузела доминантну функцију у усмеравању тржишних комуникација и функција односа с јавностима. Тај процес још увек траје с неизвесним крајем.Због свестране и плодне, скоро вишедеценијске активности у свету маркетинга и тржишне појавности не само у Југославији и у Србији, с правом му припада епитет барда. Можда и доајена маркетиншке праксе на овим просторима.
Допринос унапређењу тржишта маркетиншких услуга у Србији напредна је мисија СВЕТА МАРКЕТИНГА. Перманентном анализом токова и појава од посебног значаја за развој тржишта, СВЕТ МАРКЕТИНГА иницира догађаје и активноси чији је циљ смањивање јаза између развијених тржишта маркетиншких услуга и истог тржишта у Србији. СВЕТ МАРКЕТИНГА, у оквиру својих могућности, жели да утиче на развој свести, не само код привредника, већ и код представника власти и коморског механизма (што већ теже иде, имајући у виду учестале промене људи које, почесто, више одликује партијска припадност него стручност и нека друга својства својствена напредним посленицима). СВЕТ МАРКЕТИНГА, у оквиру својких способности и моћи, жели да указује на интензитет и значај разумевања маркетиншке филозофије и њене дневне примене на привредне и друге токове друштва. Пословна филозофија СВЕТА МАРКЕТИНГА, заснована на визији и утврђеној мисији, верује да се прогрес једног друштва заснива на свакодневној економској трансформацији свих чинилаца који у томе учествују, или који би требало да у томе учествују, без права да буду неми посматрачи окружења.
У дванаестој години спровођења, у суштини, тако конципиране бескомпромисне пословне политике, кумулирају се противници изворне филозофије маркетинга. Развој маркетиншке сцене у Србији указује да је она више него ровита, да је много више запослених на пословима маркетинга а све мање познавалаца њене филозофије и креативне оспособљености у уочавању, потом и разрешавању тржишних проблема клијената.
Можда је, у том случају, логичан ток раста броја припадника којима, напросто, смета уређење тржишта на одређеним изворним сазнањима. Тада је и етика тржишног и лојалног понашања, па и према самом себи, у другом плану.

 • Часопис ТАБУ (ТАВОО) је стручна, периодична и едукативна публикација света маркетинга. Намењен је свима онима који се професинално баве маркетингом и сродним професионалним дисциплинама и који су заинтересовани да перманентно раде на иновирању свог знања. У 2014. години часопис излази периодично, према
  финансијским могућностима. Циљ је да издавачка година представља шест објављених бројева.
 • ДАМЕ У МАРКЕТИНГУ – специјално и јединствено издање Света маркетинга. Илустрована фотомонографија садржи 77 интервјуа, аутобиографија и биографија (скраћене верзије на енглеском језику). Скраћени формат Б-4, обима око хиљаду страна, у два тома, с омотом и у заштитној кутији. (Графичка припрема је извршена и све је спремно за штампу. Интензивно се ради на обезбеђењу финансијских средстава од оглашивача и покровитеља с обзиром да је предвиђени генерални покровитељ одустао од изражене намере.)
 • ТАБУ (ТАВОО) НЕДЕЉНИК. Објављена су 122 броја. Први број је објављен 25. маја 2007. године. Последњи, 31. децембра 2010. године.
 • Специјално издање 206 НАЈУСПЕШНИЈИХ НА ТРЖИШТУ МАРКЕТИНШКИХ УСЛУГА У 2012. ГОДИНИ (користећи десет економских показатеља ) изашло је из штампе 26. новембра 2013. године.

 • Јединствена маркетиншка манифестација МАРКЕТИНШКИ ДОГАЂАЈ ГОДИНЕ.На основу званичних и свима доступних десет економских показатеља квалитета пословања,проглашавају се најуспешније специјализоване агенције и специјализована предузећа која су пословала на тржишту маркетиншких услуга у Србији у претходној години. У оквиру ове манифестације, проглашавају се и најбољи маркетиншки посленици и догађаји који су обележили одређени период. ЗЛАТНО ПЕРО, високо признање СВЕТА МАРКЕТИНГА и његовог Савета, уведено 2010. године, намењено је запаженим привредним новинарима који посебно доприносе разумевању стања и пословања у српској привреди, али и у афирмисању примене маркетиншке мисли.
 • Смотра креативног стваралаштва СНАГА КРЕАТИВНОСТИ, на којој се, на основу вредновања огласних порука објављених у току једне календарске године, проглашавају најбољи радови у појединим категоријама средстава и материјала који се користе у развијању тржишних комуникација (ТВ огласне поруке – појединачне и у серији, слогани, запажене комерцијалне и институционалне кампање). Петнаест угледних професионалаца (који нису чланови Редакције часописа ТАБУ (ТАВОО)), чине стручни жири који оцењују предложене радове од стране Селекторске комисије. Манифестација је некомерцијална. Нису предвиђене пријаве, котизације и други облици финансијских партиципација. Радови се оцењују од 1. јануара до 31. децембра у текућој години. Следећи циклус предвиђен је да траје током 2015. године.
 • КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ – искуство других у коришћењу знања, али и изражене креативне способности у примени личног и других знања и искустава, без обзира на предзнак који може бити и негативан и позитиван, вероватно су разлог што је, до сада, реализовано (округло) 60 веома успешних креативних радионица под заједничким насловом ЖОЗЕФ И ПРИЈАТЕЉИ.
  Креативна радионица у припреми: Шта је то економски оправдан пропагандни притисак: избор доњег или горњег прага пропагандног притиска; тржишне активности конкуренције као један од елемената стратегије оглашавања; избор могућих медија у односу на демографске и економске карактеристике потенцијалних потрошача и степена њихове наклоности према одређеним штампаним и електронском медијима.
  Друга: Ко ствара јавно мњење? Може ли се, и на који начин, каналисати у интересу оглашивача?
  Трећа: Медији и њихови домети. Како изабрати медиј који досеже пројектовану групу потенцијалних или постојећих потрошача. Медиј и његова снага у односу на купца односно потрошача
  као представника ве циљне групе.
 • Циклуси панела и округлих столова (на којима се разматрају актуелни проблеми маркетиншке теорије и праксе).
  Панел у припреми: Ћирилично писмо у тржишним активностима.

ТАБУ – часопис света маркетингаОснован 27. марта 2002. године
Стручни периодични часопис. Излази повремено.
(Планирано шест бројева у једној издавачкој години.)
Оснивач
СВЕТ МАРКЕТИНГА, д.о.о
Издавачко-едукативнии консултантски центар у и о свету маркетинга, у Панчеву.
Часопис је први пут уписан у Регистар средстава јавног информисања у Покрајинском секретаријату за информисање Извршног већа АП Војводине, под редним бројем 1, 27. марта 2002. године. ISSN 1451-2068. Часопис је уписан у Регистар јавних гласила под регистарским бројем NV000311, 11. јануара 2010. године. ISSN 1451-2068; COBISS 185018375.
Оснивач и власник
Жозеф-Иван Лончар
Директорка СВЕТА МАРКЕТИНГА
Светлана Лончар
Арт директор
Ђорђо Иванишевић
Седиште издавача
СВЕТ МАРКЕТИНГА, Издавачко-едукативни и консултантски центар у и о свету маркетинга, д.о.о.Улица Стевана Шупљикца број 7126000 Панчево
Телефон/Телефакс: + 381 (13) 23 10 036
Мејл
Годишња претплата
(издавачка година – шест бројева)Цене се примењују од 1. августа 2014. године
1. Један примерак часописа – 80 евра/нето
2. Два примерка часописа – појединачно 70 евра/нето
3. Три и више примерака – појединачно 60 евра/нето.
Фактурисање се врши у динарској противредности, према средњем курсу НБС на дан фактурисања
Годишња претплата за иностранство – 120 евра/нето. ПДВ је 10%.
Претплата за редовне студенте: 15 евра/нето, годишње. ПДВ је 10%.