Трансформацијом Центра за маркетинг МАРК-ПЛАН, основаног 1989. године (као прво деоничарско друштво приватног капитала у тој пословној делатности у Југославији), најпре у агенцију МАРК-ПЛАНЕТАК 2002, а затим, 2005. године, у Издавачко-едукативни и консултански центар у и о свету маркетинга, настала је специфична агенција с јединственим активностима на овим просторима, данас под већ познатим и прилично уважаваним именом СВЕТ МАРКЕТИНГА.

Утврђена мисија: допринос развоју тржишта маркетиншких услуга у Србији.

Датум на који је СВЕТ МАРКЕТИНГА посебно поносан јесте 27. март 2002. године, када је конституисан Савет суиздавача часописа ТАБУ (ТАВОО). Савет је имао значајну улогу у дефинисању уређивачке политике, као и у програмирању и самој реализацији многих других активности које су се одвијале под називом часописа или његовог издавача (МАРКЕТИНШКИ ДОГАЂАЈ ГОДИНЕ и Смотра креативног стваралаштва СНАГА КРЕАТИВНОСТИ). Конституисању Савета претходило је издавању првог броја часописа ТАБУ (ТАВОО), који је покренут у знак поштовања и сећања на гласило УЕПС-а ЕКОНОМСКА ПРОПАГАНДА, чији је први број објављен на тај дан давне, сада историјске, 1961. године. До сада је објављено 70 бројева часописа ТАБУ (ТАВОО). Закључно с априлом 2014. године, одржано је седам годишњих манифестација МАРКЕТИНШКИ ДОГАЂАЈ ГОДИНЕ и шест пута је реализована Смотра креативног стваралаштва СНАГА КРЕАТИВНОСТИ.
Оснивач и власник, главни и одговорни уредник часописа закључно са 70. бројем, као и иницијатор и организатор професионалних манифестација под окриљем СВЕТА МАРКЕТИНГА, јесте Жозеф-Иван Лончар, човек који је свој живот посветио развијању филозофије маркетинга. Јасно, и њене примене, превасходно утичући на развој теорије која би требало да одговара земљи у развоју и њеној привреди. Сазнање да је у Југославији већ педесетих почео снажан развој пропагандних активности и економског публицитета, а крајем шездесетих и почетком седамдесетих развој и примена основа маркетинга, било је од посебног значаја у трагању како избалансирати те пословне фнкције како би, под одређеним условима, филозофија маркетинга преузела доминантну функцију у усмеравању тржишних комуникација и функција односа с јавностима. Тај процес још увек траје с неизвесним крајем.Због свестране и плодне, скоро вишедеценијске активности у свету маркетинга и тржишне појавности не само у Југославији и у Србији, с правом му припада епитет барда. Можда и доајена маркетиншке праксе на овим просторима.
Допринос унапређењу тржишта маркетиншких услуга у Србији напредна је мисија СВЕТА МАРКЕТИНГА. Перманентном анализом токова и појава од посебног значаја за развој тржишта, СВЕТ МАРКЕТИНГА иницира догађаје и активноси чији је циљ смањивање јаза између развијених тржишта маркетиншких услуга и истог тржишта у Србији. СВЕТ МАРКЕТИНГА, у оквиру својих могућности, жели да утиче на развој свести, не само код привредника, већ и код представника власти и коморског механизма (што већ теже иде, имајући у виду учестале промене људи које, почесто, више одликује партијска припадност него стручност и нека друга својства својствена напредним посленицима). СВЕТ МАРКЕТИНГА, у оквиру својких способности и моћи, жели да указује на интензитет и значај разумевања маркетиншке филозофије и њене дневне примене на привредне и друге токове друштва. Пословна филозофија СВЕТА МАРКЕТИНГА, заснована на визији и утврђеној мисији, верује да се прогрес једног друштва заснива на свакодневној економској трансформацији свих чинилаца који у томе учествују, или који би требало да у томе учествују, без права да буду неми посматрачи окружења.
У дванаестој години спровођења, у суштини, тако конципиране бескомпромисне пословне политике, кумулирају се противници изворне филозофије маркетинга. Развој маркетиншке сцене у Србији указује да је она више него ровита, да је много више запослених на пословима маркетинга а све мање познавалаца њене филозофије и креативне оспособљености у уочавању, потом и разрешавању тржишних проблема клијената.
Можда је, у том случају, логичан ток раста броја припадника којима, напросто, смета уређење тржишта на одређеним изворним сазнањима. Тада је и етика тржишног и лојалног понашања, па и према самом себи, у другом плану.

 • Часопис ТАБУ (ТАВОО) је стручна, периодична и едукативна публикација света маркетинга. Намењен је свима онима који се професинално баве маркетингом и сродним професионалним дисциплинама и који су заинтересовани да перманентно раде на иновирању свог знања. У 2014. години часопис излази периодично, према
  финансијским могућностима. Циљ је да издавачка година представља шест објављених бројева.
 • ДАМЕ У МАРКЕТИНГУ – специјално и јединствено издање Света маркетинга. Илустрована фотомонографија садржи 77 интервјуа, аутобиографија и биографија (скраћене верзије на енглеском језику). Скраћени формат Б-4, обима око хиљаду страна, у два тома, с омотом и у заштитној кутији. (Графичка припрема је извршена и све је спремно за штампу. Интензивно се ради на обезбеђењу финансијских средстава од оглашивача и покровитеља с обзиром да је предвиђени генерални покровитељ одустао од изражене намере.)
 • ТАБУ (ТАВОО) НЕДЕЉНИК. Објављена су 122 броја. Први број је објављен 25. маја 2007. године. Последњи, 31. децембра 2010. године.
 • Специјално издање 206 НАЈУСПЕШНИЈИХ НА ТРЖИШТУ МАРКЕТИНШКИХ УСЛУГА У 2012. ГОДИНИ (користећи десет економских показатеља ) изашло је из штампе 26. новембра 2013. године.

 • Јединствена маркетиншка манифестација МАРКЕТИНШКИ ДОГАЂАЈ ГОДИНЕ.На основу званичних и свима доступних десет економских показатеља квалитета пословања,проглашавају се најуспешније специјализоване агенције и специјализована предузећа која су пословала на тржишту маркетиншких услуга у Србији у претходној години. У оквиру ове манифестације, проглашавају се и најбољи маркетиншки посленици и догађаји који су обележили одређени период. ЗЛАТНО ПЕРО, високо признање СВЕТА МАРКЕТИНГА и његовог Савета, уведено 2010. године, намењено је запаженим привредним новинарима који посебно доприносе разумевању стања и пословања у српској привреди, али и у афирмисању примене маркетиншке мисли.
 • Смотра креативног стваралаштва СНАГА КРЕАТИВНОСТИ, на којој се, на основу вредновања огласних порука објављених у току једне календарске године, проглашавају најбољи радови у појединим категоријама средстава и материјала који се користе у развијању тржишних комуникација (ТВ огласне поруке – појединачне и у серији, слогани, запажене комерцијалне и институционалне кампање). Петнаест угледних професионалаца (који нису чланови Редакције часописа ТАБУ (ТАВОО)), чине стручни жири који оцењују предложене радове од стране Селекторске комисије. Манифестација је некомерцијална. Нису предвиђене пријаве, котизације и други облици финансијских партиципација. Радови се оцењују од 1. јануара до 31. децембра у текућој години. Следећи циклус предвиђен је да траје током 2015. године.
 • КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ – искуство других у коришћењу знања, али и изражене креативне способности у примени личног и других знања и искустава, без обзира на предзнак који може бити и негативан и позитиван, вероватно су разлог што је, до сада, реализовано (округло) 60 веома успешних креативних радионица под заједничким насловом ЖОЗЕФ И ПРИЈАТЕЉИ.
  Креативна радионица у припреми: Шта је то економски оправдан пропагандни притисак: избор доњег или горњег прага пропагандног притиска; тржишне активности конкуренције као један од елемената стратегије оглашавања; избор могућих медија у односу на демографске и економске карактеристике потенцијалних потрошача и степена њихове наклоности према одређеним штампаним и електронском медијима.
  Друга: Ко ствара јавно мњење? Може ли се, и на који начин, каналисати у интересу оглашивача?
  Трећа: Медији и њихови домети. Како изабрати медиј који досеже пројектовану групу потенцијалних или постојећих потрошача. Медиј и његова снага у односу на купца односно потрошача
  као представника ве циљне групе.
 • Циклуси панела и округлих столова (на којима се разматрају актуелни проблеми маркетиншке теорије и праксе).
  Панел у припреми: Ћирилично писмо у тржишним активностима.

ТАБУ (ТАВОО) – часопис света маркетинга
Основан 27. марта 2002. године

Стручни периодични часопис. Излази повремено.
(Планирано шест бројева у једној издавачкој години.)

Оснивач:
СВЕТ МАРКЕТИНГА, д.о.о
Издавачко-едукативни
и консултантски центар у и о свету маркетинга, у Панчеву.

Часопис је први пут уписан у Регистар средстава јавног информисања
у Покрајинском секретаријату за информисање Извршног већа АП Војводине,
под редним бројем 1, 27. марта 2002. године. ISSN 1451-2068.
Часопис је уписан у Регистар јавних гласила
под регистарским бројем NV000311, 11. јануара 2010. године.
ISSN 1451-2068; COBISS 185018375.

Оснивач и власник
Жозеф-Иван Лончар

В.д. главног и одговорног уредника
Жељка Милетић

Помоћник главног уредника
за специјалне пројекте
Душан Шуњка

Арт директор
Ђорђо Иванишевић

Графички уредник
Вера Јараковић

Директорка СВЕТА МАРКЕТИНГА
Светлана Лончар

Секретарица редакције
Јелена Савић


УРЕДНИЦИ РУБРИКА: Мр Мирослав Мушић, Свет дизајна; Дејан Вукелић, Дизајнлаб; Жељка Милетић, Међународна сцена; Душан Шуњка, Таbоо Еxcluzive и Спортски маркетинг; Мирослав Шутић, Маркетиншка и друштвена истраживања; Жозеф-Иван Лончар, Из угла посматрача.

Седиште издавача
СВЕТ МАРКЕТИНГА, Издавачко-едукативни
и консултантски центар у и о свету маркетинга, д.о.о.
Улица Стевана Шупљикца број 71
26000 Панчево

Седиште редакције
Улица Милоша Требињца број 5, 26000 Панчево
Телефони: + 381 (13) 31 49 81 и 31 80 11
Телефакс: +381 (13) 31 24 95
www.taboomagazine.org

E-mail
marketing@taboomagazine.org
svet.marketinga@taboomagazine.org

Годишња претплата
(издавачка година – шест бројева)

Цене се примењују од 1. августа 2014. године

1. Један примерак часописа – 80 евра/нето
2. Два примерка часописа – појединачно 70 евра/нето
3. Три и више примерака – појединачно 60 евра/нето.

Фактурисање се врши у динарској противредности,
према средњем курсу НБС на дан фактурисања

Годишња претплата за иностранство – 120 евра/нето.ПДВ је 10%.

Претплата за редовне студенте: 15 евра/нето, годишње. ПДВ је 10%.