погледај табелу

ПРЕСТРОЈАВАЊЕ

Тржиште спољног оглашавања и унапређења продаје препуно осцилација

6. јун 2014. године

ALMA QUATTRO, водеће предузеће за спољно оглашавање, и поред физичког припајања повезаних фирми: EUROPLAKAT YU, INTERNATIONAL METROPOLIS MEDIA и AIR MEDIA (сви са исте пословне адресе: Београд, Улица Доситејева број 20), и са смањеним пословним приходом и нето добити, убедљиво чува прво место на ранг листи најуспешнијих предузећа за спољно оглашавање и призводњу средстава за унапређење продаје у Србији у 2013. години.

DPC, DIGITAL PRINTING CENTER, је и надаље сигурно други, и поред значајног мањег пословног прихода, поготову нето добити.

DPC, је, иначе, по броју запослених, убедљиво највеће предузеће на овим пословима у Србији.

NS PLAKAT, новосадска фирма, преузела је од MASEL GROUP треће место на ранг листи фирми (по пословном приходу).

MASEL GROUP, угледна београдска фирма,као да „попушта“ у тржишној позиционираности. Значајан пад пословног прихода битно је утицао на видно смањење нето добити (остварено око 10% у односу на 2012. годину).

MAXIM MEDIA све успешније послује, и у последње три године бележи стопу раста и напредак на ранг листи.

SKYBOARD,такође београдска фирма, све успешније послује не повећавајући број запослених.

Регистроване су 23 фирме. Укупан пословни приход мањи је за 12% у односу на 2012.годину, нето добит је смањена за забрињавајућих тридесетак процената, а број запослених је смањенза скромна три процента.

Година пре – 2012. која је, према свим параметрима боља и од 2011. и од 2013. до даљњег је можда недостижна.

 

погледај табелу

ПРОШЛА И НИЈЕ БИЛА ТАКО ЛОША

Претходна слика четири пословне делатности

30. мај 2014. године

За мање од два процента смањен пословни приход у односу на 2012. годину (а очекивања су била много гора), за око петнаест процената нето добит а број запослених (у сталном радном односу) повећан за респектабилних седам процената, респектабилна је прва слика о пословању учесника на тржишту маркетиншких услуга у Србији. То је збирна оцена пословања агенција за тржишне комуникације, агенција за пројектовање, програмирање и реализацију медија, терминског и финансијског плана оглашавања, односно агенција за развој односа с јавностима и агенција за маркетиншка и друштвена истраживања.

С аспекта интереса за развој маркетиншке мисли и њене свакодневне праксе, импонује развој специфичне тржишне активности – пословање агенција за односе с јавностима, самим тим и промене које су уочене на раније објављеној табели.

Данас објављујемо резултате пословања агенција чија је спецфична пословна делатност истраживање тржишта и испитивање јавног мњења (како је законодавац то „крстио“ још седамдесетих година а нису уочене иницијативе да се, било шта, мења)

IPSOS STRATEGIC MARKETING љубоморно чува стечену позицију лидера, и то тако траје година. Можда би уочени скокови на плану пословног прихода у последње три године ACNIELSEN-a као и одличној нето добити (у све три протекле године, и у апсолутним износима, веће од онога што остварујеIPSOS), можда могле да представљају упозорењу лидеру.

Оно што је више него индикативно, на неки начин и упозоравајуће, је формирање водеће четворке састављене од агенција које припадају међународним ланцима. Имајући у виду да су и пета и шеста агенција на ранг листама са међународним рејтингом, као да са сцене нестају агенције домаћег капитала и власништва.

Сасвим је могуће да ће ранг листа агенција за 2014. годину бити краћа.

И надаље остају недоумице када су тржишне активности CESID-a у питању. Израженог угледа као невладина организација, није увек јасно, када се појављује у јавности, у ком својству је наступ,односно како се обезбеђује прилив нових послова.

Збуњују резултати агенције FAKTOR PLUS, условно речено, „претплаћену“ на друштвена истраживања за потребе владајуће коалиције. Имајући у виду фреквенцију истраживања (скоро на месечном нивоу) то су, ипак, скромни финансијски резултати.

погледај табелу

ДВЕ ИЛИ ЈЕДНА ВЕЛИКА

Тржиште пи-ара у Србији

23. мај 2014. године

Када би се применио систем вредновања успешности пословања који је до сада коришћен упоређивањем и вредновањем десет економских параметара агенција које су пословале на тржишту пи-ар услуга у Србији у 2013. години, на прво место, после седам година сувереног владања агенције REPRESENT COMMUNICATIONS, избила би агенција EXECUTIVE GROUP.

EXECUTIVE GROUP има убедљив раст пословног прихода у последње три године. Тај раст прати и нето добитак, као и завидан – стално растући број запослених. У све три економске категорије заузима прво место, и то убедљиво.

Без прејудицирања, седмогодишња владавина REPRESENT COMMUNICATIONS убедљиво је прекинута.

Имајући у виду континуирани пад пословног прихода REPRESENT COMMUNICATIONS, као и нето добити која је сведена на симболичну вредност, намеће се, као могући закључак, да у Србији више не постоји доминација две агенције за пи-ар већ само једне.

Изненађење године је снажан продор агенције RUSKIN&HUNT која је, недавно, обележила тек пети рођендан. За свега три године, успон са 21. на 3. место по пословном приходу, са невероватном вредношћу нето добитка и дуплираним бројем запослених, без обзира што је то, још увек, једноцифрени број, изазива респект.

Агенција OLAF&McATEER демонстрира стабилност по свим анализираним параметрима.

DIRECT MEDIA PUBLIC RELATIONS такође послује стабилно и остварује стално растуће пословање.

Агенција CHAPTER 4 има много већу тржишну присутност него што то резултати пословања говоре.

Агенција RIGHT, после силног пословног резултата у 2012. години који је, од стране аналитичара, погрешно протумачен као резултат пословања на тржишним комуникацијама, „враћањем“ у групацију којој припада, значајно је допринела паду пословног прихода групације у 2013. години. Без тога, по пословном приходу, групација би била на скоро истом.

Како је забележен раст нето добити за скоро 50 насто (46,38%), и раст броја запослених за 2,3%, може се закључити да је у питању стабилна пословна групација. Да ли је могући разлог доминација женског рода – и по броју заузетих водећих позиција или по учешћу у укупном броју запослених, други нека закључују.

У односу на претходну ранг листу, брисана је агенција MILOŠEVIĆ CREATIVE COMMUNICATIONS (без оствареног пословног прихода у 2013. години).

Сумњиве „знаке“ емитују NEO COMMUNICATIONS, A-MEDIA i NEW MEDIA TEAM COMMUNICATIONS&CONSULTING.

Десет од двадесет анализираних агенција за пи-ар има значајан пад нето добитка у односу на претходну, 2012. годину, што потврђује став да је видна консолидација успешних. Може се десити да ће једна од те резултанте бити перманентно смањење броја тржишних учесника, поготову у време економске кризе која се, у Србији, све више заоштрава.

 

погледај табелу

ДА ЛИ ЈЕ ПРВИ НА РАНГ ЛИСТИ СТВАРНО ПРВИ (?)

16. мај 2014. године

Први утисак: остварени резултати много су бољи од очекиваних! Пословни приход повећан за преко пет посто (5,5%), нето добит смањена за око 17 процената (82,75%), што може а не мора бити резултанта пооштрених услова привређивања (може бити и битан елеменат конкурентске утакмице за позиционирање али и значајне промене партија на власти које, већ по „традицији“, с посебном пажњом прате пословне активности ове специфичне, надасве одговорне, пословне групације. Број запослених остао је скоро исти (смањење само за једног радника) што може да наслути да престројавање на тржишту није коначно и да ће бити још значајних али и занимњивих промена.

више...

погледај табелу

ДА ЛИ ЈЕ СВЕ ТАКО ЦРНО КАО ШТО СЕ ПРИЧАЛО?

Првих десет са ранг листе у 2013. години смањило пословни приход за скоро милијарду динара

12. мај 2014. године

Предмет анализе биле су агенције и предузећа специјализованa за тржишне комуникације, чији је квалитет пословања био анализиран и у 2012. години (видети: ТАBОО двоброј 66-67, допуњен још једном агенцијом која је, вероватно због шифре пословне делатности – 7022 – консултантске услуге својевремено промакла пажњи ауторима анализе: I&FMcann Grupa).

више...

A GDE SU NASTAVNICI

Konkursi puni fotografija zgrada, učionica, klupa, poslovnih računara...

15. jul 2014.

Prilog za dnevnu novinu DANAS,
rubrika LIČNI STAV

Danas, kada pišem ovaj prilog, je 10. jul, datum kada sam sada već, i te kako, daleke 1959. godine, započeo svoj radni staž. I evo, zaokružih pedeset pet godina neprekidnog rada. Od toga pedeset i dve na poslovima u oblasti marketinga: referenta reklame, šefa ekonomske propagande, producenta, izdavača, autora knjige (praktikuma o uslovima i načinu vođenja celovitog marketinškog projekta), pedagoga, organizatora marketinških skupova, predavača na određene teme na mnogim fakultetima ne samo u Srbiji.

Održao sam šezdeset kreativnih radionica – u trajanju od jednog do dvadeset jednog dana. Verujem da sam doprineo da se mnoga imena s poštovanjem izgovaraju. A započeli su svoj radni vek pod mojom palicom.

Napisao sam na stotine novinarskih priloga (mislim na druge izdavače), pokušavajući da pojasnim i objasnim filozofiju marketinga. Bez toga ne postoji mogućnost razrešavanja tržišnih problema klijenata. Dao sam na desetine (možda i više) radio i TV intervjua na istu ili sličnu temu. U štampanim izdanjima ni broja ne znam.

Počesto, ulagao sam ogromne napore ne bih li „animirao” nastavno osoblje sa mnogih strukovnih škola i fakulteta, ne bih li ih pridobio za različite oblike saradnje na unapređenju tržišta marketinških usluga u Srbiji. Rezultati su, po pravilu, bili poražavajući.

Svojevremeno sam, dok sam bio glavni i odgovorni urednik časopisa sveta marketinga TABOO (potpisao sam sedamdeset brojeva!), radio na pripremi jedne ankete ne bih li otkrio, potom i shvatio, ko predstavlja nastavni kadar u Srbiji na marketingu i srodnim predmetima (istraživanje tržišta, prodaja, ponašanje potrošača, segmentacija i/ili slično).

Od udžbenika i knjiga do inoviranja znanja

Došao sam do spiska od preko stotinu šezdeset imena. To je bio, relativno, lakši deo posla. Onda sam pokušao da „otkrijem” njihovo znanje stranih jezika (jasno, svetskih). To je već bilo teže. Šta čitaju od stručne literature, kako sami sebe dopunski obrazuju? Tu sam otkrio lavinu neistina. Posle pitanja kako prate svetsku marketinšku scenu: profesionalne konferencije, simpozijume, kongrese, festivale – gde se lično pojavljuju: moguće kao panelisti, moderatori, referenti (koreferenti) demonstratori ... odustao sam.

Onda sam počeo da kupujem njihove udžbenike (to im je, izgleda, osnovna aktivnost). Publicističke i druge knjige, učešće u monografijama, zbornicima referata – skoro da ne postoje. Kad već rekoh ovo, da priznam jednu veliku glupost: hajde što sam kupovine vršio ličnim sredstvima (to sam radio celog života), ali sam ih, sve redom, pročitao! I, uglavnom, ostajao bez daha – da li je moguće da po njima studenti uče, polažu ispite? I još traže posao da bi, s tim skromnim ili „naopakim” znanjem, nanosili moguću štetu svojim nalogodavcima!

Utoliko sam više bio obradovan kada sam spoznao da je čovek svetskog ugleda, nosilac najvećih sportskih priznanja, otkrio svet marketinga. I naziv doktorske disertacije je bio više nego respektabilan.

Mentori, članovi komisije i očekivanja

Osetio sam da bi mentor i članovi komisije trebalo da budu vrhunski marketinški „majstori” određujući naučnu sudbinu čoveka koji „kuca” na vrata hrama nauke.

Krenuo sam na sajt tog univerziteta, potom i samog fakulteta na kojem je novi doktor marketinških nauka dobio priznanje vrhunskog poznavaoca struke. Nisam verovao svojim očima: o nastavnom kadru skoro ni slova. Ni imena nastavnog kadra, ni podataka o razvoju njihove akademske karijere, skoro ništa.

Onda napravih ogromnu glupost. Koja me je dotukla. Krenuo sam u „posete” mnogim sajtovima univerziteta i fakulteta za koje znam da se na njima izučava marketing kao naučna disciplina. Svugde isto ili slično: zgrade, „amfiteatri”, učionice, poslovni računari, lepa lica, iznos upisnice i način plaćanja. Ko će im biti predavači, koja literatura će biti obavezujuća a koja fakultativna, reference nastavnog osoblja – sigurno, bolje rečeno, možda, našao bih na fakultetima u ozbiljnim državama. U Srbiji skoro ništa ne nađoh.

U isto vreme, dnevna štampa uporno objavljuje jednu oglasnu poruku na kojoj je rektor okružen dragim licima. I to je u redu. Ali, izbrojao sam preko dvadeset pravopisnih grešaka. Otkrio sam ih slučajno, čitajući moguća zvanja kojima će se okititi budući diplomirani studenti i razmišljajući gde nađoše toliko specijalista za ta zvanja.

I tako dođoh do mog viđenja problema mentora i članova komisije, ne samo našeg uglednog sportiste: kada bi oni znali ono što bi trebalo da znaju, da li bi brzo i jednostavno shvatili da sa tekstom doktorske disertacije nešto nije u redu. Odnosno, kako je moguće da se imena, naučna zvanja i reference mentora i članova komisije u polemikama, kritikama i u javnom mnjenju, ne spominju! Pa oni su odlučili da li će i zbog čega, priznati kvalitet rada i promovisati novog doktora nauka!

Da karikiram: kao privatno lice, nije lepo ali – eto, prolazi – moje je da sa što skromnijim znanjem, samim tim i ulaganjem, dođem do uspeha. Drugi bi trebalo da imaju neku drugu ulogu: prvo, da me spreče da ih prevarim, drugo – da sačuvaju svoj teško stečeni ugled (ako ga imaju?), treće, da čuvaju oreol naučnog radnika, četvrto ..,

Da zaključim: ako već osuđujemo doktoranta, kako bez osude i presude, mogu da prođu mentori, članovi komisije pa i dekan koji to potpisuje?

Verujem da je ovo tema koja zahteva da se otvori. Biće, već u startu, mnogo manje problema. U to sam uveren.

Žozef-Ivan Lončar
Osnivač i izdavač časopisa
sveta marketinga TABOO

 

ИВАН СМЕНИО ЖОЗЕФА

Изашао нови број часописа ТАБУ

30. јун 2014. године

Управо је изашао из штампе најновији број часописа света маркетинга ТАВОО (ТАБУ). Носи редни број 70 у дванаестој години излажења. Обим је 68 страна. Писмо: ћирилица.

Централни садржај часописа је ауторски прилог „Из угла главног уредника“ Жозефа-Ивана Лончара, досадашњег главног и одговорног уредника часописа. Заузима простор од 46 страна.
Повод је одлука Ивана Лончара да смени Жозефа Лончара због незадовољавајућих финансијских резултата и уоченог све већег отпора појединих (моћних) кругова према активностима на уређењу тржишта маркетиншких услуга у Србији. Како прво проистиче из другог, и чланови Редакције часописа ТАБУ прихватили су изречену одлуку Ивана Лончара, пуноправног суоснивача и сувласника СВЕТА МАРКЕТИНГА, суиздавача часописа ТАБУ и суорганизатора култних професионалних манифестација „Смотре креативног стваралаштва СНАГА КРЕАТИВНОСТИ“ и „Маркетиншког догађаја године“.
Уређивачка политика и мисија коју је заступао Жозеф Лончар, без обзира на његово (наивно) уверење да је адекватна уоченим и нараслим проблемима на тржишту маркетиншких услуга у Србији, доживела је снажну осуду појединих власника и/или директора агенција за маркетинг (читај: агенција за тржишне комуникације, медијских агенција, специјализованих предузећа за спољно оглашавање и слично). Они су са правом и благовремено схватили да ТАБУ ужива јак углед код све већег броја оглашивача, што може утицати на њихове пословне интересе и саму позиционираност на тржишту.
Природно је што су одлучили да финансијским исцрпљивањем издавача, одбијајућу учешће у појединим активностима под његовим именом, допринесу његовом могућем нестанку са тржишта. Самим тим, да угасе све јачи извор критика на њихово тржишно понашање.
Иван Лончар је, схвативши да је Жозеф Лончар погрешно разумео митску причу о борби Давида и Голијата, из племенитих побуда прихватио његову жељу да објави своје виђење превида, заблуда, непотребних конфронтација и слично као својеврсни облик самокритике, не би ли, и на тај начин, лошим искуством претходника, могао да редефинише нову пословну и уређивачку политику.
Тако, на страницама новог броја часописа ТАБУ можете прочитати и следећа размишљања Жозефа Лончара:

- коме одговара анархија на тржишту маркетиншких услуга у Србији, која влада и која је све штетнија,

- стручност и етика маркетиншких посленика,

- постоје ли у Србији агенције за маркетинг, оспособљене да открију, разумеју и разреше тржишне проблеме клијената,

- ко је, и због чега, спречио доношење Правилника о раду Етичког комитета ГМА,

- условно-последичне везе које су довеле до престанка рада ГМА - Групације маркетиншких агенција, касније преименоване у Групацију агенција за тржишне комуникације у оквиру Привредне коморе Србије,

- због чега Правилник о „пичевима“ никада није заживео,

- како је спречено оснивање Националног удружења оглашивача Србије као пословног удружења,

- ко дозвољава да се не примењује важећи Закон о оглашвању,

- где је застао рад на усвајању Кодекса маркетинга и оглашавања,

- естрада или скуп пословних и одговорних људи.

Часопис ТАБУ број 70 посебан је бонус новим претплатницима (чија би претплата започела од 71. броја). Испорука је одмах по пријему наруџбенице (писаним путем, преко факса или интернета). Налази се на сајту:www.taboomagazine.org .

Почев од 71. броја, часопис ТАБУ потписује Жељка Милетић.

__________

Додатне информације:

Јелена Савић
секретар редакције
Телефони: 013 314 981 и 318 011. Телефакс: 013 312 495
И-мејл: svet.marketinga@taboomagazine.org

''Bronzani lav'' za Saatchi & Saatchi Beograd

19. jun 2014.

Na najvećem svetskom festivalu kreativnosti Cannes Lions agencija Saatchi & Saatchi nagrađena je ''Bronzanim lavom'' za kampanju ''Hronike pretnji'' realizovanoj u saradnji sa Komisijom za istraživanje ubistava novinara i OEBS-a (Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju).

Ovo je veliki uspeh za Saatchi & Saatchi Beograd. Osvojiti Kanskog lava u najvećoj svetskoj konkurenciji je pravi podvig i graniči se sa nemogućim. Ali filozofija naše agencije da „ništa nije nemoguće“ sada je potvrđena na najlepši način. Na projektu su radili vrhunski kreativci i još jednom pokazali zašto su među najboljima u svetu, izjavio je Veljko Golubović, izvršni kreativni direktor agencije Saatchi & Saatchi.

Projekat ''Hronike pretnji'' ocenjen je kao jedan od najuspešnijih u kategoriji kreativnog korišćenja medija (Creative Use of Media). Manifestacija Cannes Lions tradicionalno okuplja vodeće svetske marketinške stručnjake i predstavlja sveobuhvatan uvid u svet komunikacija i medija. Ovom nagradom, Saatchi & Saatchi Beograd nastavlja višegodišnji niz uspeha na internacionalnoj sceni, među koje spadaju nagrade New York Festival, Clio, Eurobest, Cresta, Epica, Cristal, Golden Drum, Ad Stars i druge.

Link za case video: http://www.youtube.com/watch?v=lS8JJ7SWelk

 

Informacija za javnost

Smotra kreativnog stvaralaštva SNAGA KREATIVNOSTI 2013

16. april 2014. godine

D o b i t n i c i

Odlukom žirija časopisa TABOO (sastavljenog od petnaest članova – istaknutih naučnih radnika i praktičara u svetu marketinga), koja je doneta na godišnjem sastanku 17. marta 2014. godine i koju je verifikovao SVET MARKETINGA, izdavač časopisa TABOO, danas su saopšteni rezultati rada žirija i proglašeni pobednici u pojedinim kategorijama koje su se odvijale kroz raznovrsne oblike tržišnih komunikacija u Srbiji tokom 2013. godine.
Uručivanje povelja obavljeno je 15. aprila u Svečanoj sali upravne zgrade Beogradskog sajma uz prisustvo predstavnika marketinških agencija, većeg broja predstavnika oglašivača i, već po „tradiciji”, skromnijeg broja predstavnika oglasnih službi medija.
Nagrađeni radovi prošli su kroz više faza ocenjivanja: kroz mesečne odluke Selektorske komisije (sastavljena od zaposlenih u Redakciji časopisa TABOO) o zapaženim oglasnim porukama, kampanjama i sloganima; mesečnog ocenjivanja komercijalnih TV oglasnih poruka žirija časopisa TABOO, do glasanja za plasman u uži izbor (tzv. finalista) i samog proglašenja pobednika u pojedinim kategorijama.

Više o dobitnicima povelja i priznanja finalistima...

U ime Privredne komore Beograda skup je pozdravila Ivana Zeljković, generalna sekretarka PKB

Prigodnim pozdravom prisutnima se obratio Aleksandar Ivković, šef Odeljenja za medije i grafičko-štamparsku delatnost Beogradskog sajma

ŽELJKA MILETIĆ NA ČELU

Promene na čelu TABOO-a

Pančevo, 17. april 2014. godine

Željka Miletić (1982) završila je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu (međunarodni poslovi). Prvo zaposlenje ostvarila je u SVETU MARKETINGA, izdavaču časopisa TABOO. Nakon svojevrsnog pripravničkog staža, zapaženo je njeno praćenje međunarodnog tržišta marketinga i oglašavanja. Više serijala na tu temu na stranicama časopisa TABOO s pažnjom su praćena od strane čitalaca.

Koautor je najvećeg broja intervjua (od ukupno 77 izabranih Dama u marketingu), koji će biti objavljeni u istoimenoj monografiji. Rukopis je kompletiran, grafički prelomljen i spreman za štampu. Očekuje se da će monografija biti objavljena ove godine jer se očekuje pozitivno okončanje pregovora s pokroviteljem.

Željka Miletić potpisivaće se kao glavna i odgovorna urednica počev od 71. broja časopisa sveta marketinga TABOO. Žozef-Ivan Lončar, dosadašnji glavni i odgovorni urednik, potpisivanjem 70. broja, završava karijeru autora i hroničara tržišta marketinških usluga u Srbiji započetu 2002. godine kao njegov prvi glavni i odgovorni urednik.

Po sopstvenom kazivanju, svoju energiju i pažnju posvetiće okončanju izdanja monografije DAME U MARKETINGU, kao i razvoju novog projekta – ЋИРИЛИЧНО ПИСМО У ТРЖИШНИМ КОМУНИКАЦИЈАМА, za koji je uveren da će mu predstavljati životno delo.


Погледајте комплетну табелу

ДАН ОДЛУКЕ!

18. март 2014.

Јуче, 17. марта у агенцији МАСМИ заседао је жири Смотре креативног стваралаштва СНАГА КРЕАТИВНОСТИ 2013. Врхунски ауторитети одлучивали су о најбољим остварењима креативне индустрије у Србији. У изузетној атмосфери донете су одлуке о годишњим наградама које ће славодобитницима бити уручене на централној манифестацији креативног стваралаштва Снага креативности, на Београдском сајму, 15. априла 2014. године. До тада, драги читаоци, погледајте списак номинованих радова по категоријама.

Првослав Плавшић, Мирослав Шутић, доцент мр Мирослав А. Мушић (председник жирија), проф. др Миливоје Павловић (горе), доценткиња др Марија Алексић, Дејан Вукелић, професор Зоран Блажина, проф. др Славко Ковачевић, Бранка Оташевић Трбојевић (доле) и Иван Јакшић, који се нешто касније придружо колегама, те га нема на фотографијама

TABOO 68/69

28. фебруар 2014. године

Нови Таboo је пред вама!

У уводном тексту А, сад, адио, мој министре, главни уредник издања Жозеф Иван Лончар износи закључке са конференције РЕСТАРТ, коју је средином децембра 2013. године организовало Министарство привреде у сарадњи са Привредном комором Србије, Унијом послодаваца и Асоцијацијом малих и средњих предузећа. Лончар истиче да је очекивао да ће активности министра привреде Саше Радуловића допринети стабилним односима у српској привреди и сређивању тржишта маркетиншких услуга у Србији и износи своје разочарење што до тога није дошло. Лончар се у тексту дотиче интервјуа који је министар Радуловић дао Политици, у коме је истакао да није било политичке воље за спровођење реформи, анализира стил писања и начин вођења интервјуа.

У рубрици Taboo Exclusive прочитајте шта јављају Beoexpo System, DraftFBC Afirma, Апатинска пивара, Masel Group, New Moment New Ideas Company, Studio marketing JWT, SVA, DNA Communications.

Тема овог броја посвећена је банкарском сектору као све присутнијем учеснику огласне сцене. У трагању за новим вредностима, назив је текста у ком мр Мирослав Мушић у жижу свог интересовања ставља штедњу грађана која, по правилу, за 31. октобар – Светски дан штедње, повећава активности банкарског сектора посебно у домену различитих облика комуникације и оглашавања. Банке су овогодишњи Светски дан штедње обележиле много скромнијом понудом него што су то раније чиниле. Изостале су најаве промена каматних стопа а са њима и посебне огласне кампање у којима се то нарочито наглашавало. Изостала су обећања у виду неких награда које чекају нове штедише и слично. Све то упућује на закључак да су банке одлучиле да штедњи поклањају већу пажњу током цел године, самим тим да се перманентно оглашавају, сматра Мушић.

У овом броју можете прочитати и детаљан извештај са конференције Телеком Србија ПРилика 2013 која је у организацији Друштва Србије за односе с јавношћу одржана 15. и 16. новембра у Хотелу Зира. Ник Ендрјуз, потпредседник светски познате консултантске куће за управљање репутацијом Флеишман-Хилард, др Тамара Властелица Бакић, доценткиња на Факултету организационих наука у Београду, Никос Димитриадис, извршни директор компаније ДНА Комјуникејшнс, Пеђа Ашанин Голе, професор на Факултету за примењене пословне и друштвене студије у Марибору, Кристофер Џинисти, председник Међународне организације за односе с јавношћу IPRA, Дренислав Жекић, пи-ар консултант из Хрватске и Саша Блажековић, бренд консултант компаније Sinergie, у својим излагањима настојали су појаснити шта је то репутација и колико она вреди данас.

Под диригентском палицом председнице Удружења за тржишне комуникације Мирјане Милошевић, од 17. до 23. децембра 2013. године одржани су Дани УЕПС-а. У тексту под насловом Као поново рођени, преносимо вам све детаље везане за манифестацију Дан пропагандиста на којој су свечано додељена годишња УЕПС-ова признања и награда УЕПС-а за животно дело за 2013. годину koja je отишла у руке Дејана Бојовића Бојкета. Први пут организована je изложба пријављених радова како би се добио шири увид у њихов преглед.

Еволуција и последице медијског мултитаскинга назив је стручног рада доц. др Маријe Алексић и доц. др Лиљанe Манић, у коме оне настоје анализирати на који су начин информационо-комуникационе технологије, појава нових медија и друштвених мрежа, нови начини комуницирања, дигитализација медијског садржаја и други феномени карактеристични за почетак 21. века, довели до значајних промена у медијској индустрији и у начину прихватања разноликих медијских садржаја од стране публике.

О медијском надмудривању опозиције и власти, о изборним аутоголовима, кризним штабовима, опоравцима на политичкој сцени, актуелним медијским кампањама политичких странака у Србији и бројним другим питањима из домена политичког маркетинга прочитајте у тексту Жозефа Ивана Лончара у ком он поставља питање Да није можда неуспех успех?

У овом броју представљамо вам портрет ствараоца Зорана Бореновића, члана Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије. Настојећи да појасни оригиналност и препознатљивост рукописа овог дизајнера, мр Мирослав Мушић подвлачи следеће: Све је мање праксе у којој се слобода и креативност ауторског приступа супротстављају баналној предвидљивости и комерцијалној естетизацији. У намери да изнађемо ауторски утемељени визуелни дијалог нове знаности с јавношћу а мање резултат промишљеног огласног дискурса, дошли смо до Зорана Бореновића који живи и ради као слободни уметник.

Душан Шуњка, помоћник главног уредника за специјалне пројекте у часопису Taboo, преноси нам своје утиске са SPORTO-а, престижне конференције о спортском маркетингу и спонзорству у спорту која је одржана крајем новембра прошле године у Порторожу. Конференција је била подељена у два дана и обухватала је наступе и излагања предавача и гостију, али и панел-дискусије на бројне одабране теме. Поред тога, саставни део конференције била је и гала вечера, са свеченом доделом SPORTO награда али и новоустановљених признања названих SPORTO brands.

Студенти из целог света решавали пословну студију случаја компаније Данубиус

Belgrade Business International Case Competition 2014

8. aприл 2014.

На Факултету организационих наука 06. априла 2014.године одржане су завршне презентације решења учесника светског такмичења у решавању пословне студије случаја Belgrade Business International Case Competition 2014. Студенти са 12 светских универзитета из Америке, Канаде, Аустралије, Тајланда, Сингапура, Португала, Холандије, Данске, Норвешке и Србије, након 30­ сати решавања пословне студије случаја у карантину, бранили су своја решења и одговарали на питања стручног жирија сачињеног од 14 топ менаџера и консултаната водећих компанија из Србије.

Студију случаја задала је компанија Данубиус која послује у оквиру Делта Холдинга. Пословни изазов са којим су се суочили студенти био је везан за повећање конзумирања тестенине на домаћем тржишту као и могућности пласмана Данубиус бренда на иностраним тржиштима.

Марија Десивојевић Цветковић, потпредседница Делта Холдинга и члан жирија, истакла је значај овог такмичења: „Највећа конкурентна предност данас је знање. Знање је оно што одваја успешне од неуспешних компанија, успешне од неуспешних економија. Делта је због тога фокусирана на сталну помоћ области образовања, пре свега на подршку нашим најуспешнијиим студентима и факултетима. Belgrade Business International Case Competition нам је важан јер представља директно повезивање Србије са светом, што је једини пут за квалитетну размену знања и праћење најсавременијих трендова у развијеним земљама. Верујем да смо, захваљујући овој успешној сарадњи, данас корак ближи заједничком циљу, а то је да подигнемо квалитет образовања у Србији и на тај начин себи и својој деци обезбедимо лепше место за останак”.

Овогодишњи победник је тим Националног Универзитета Сингапур, чији су студенти одбранили титулу победника од прошле године. Друго место припало је Технолошком Универзитету Квинсленд из Аустралије, док треће место деле Универзитет Порто и Универзитет у Београду Факултет организационих наука. Студенти ФОН-а наступали су у саставу: Катарина Мирковић, Маша Сретеновић, Лука Важић и Ива Мишовић под менторством Александра Бијелића и Ане Ивановић.

„Трудили смо се да изаберемо тему која ће студентима из целог света бити занимљива. Индустрија тестенина на примеру лидерске компаније Данубиус са тржишта Србије био је велики изазов за све њих. Предложено је много квалитетних идеја на основу најбоље праксе иностраних тржишта као и на основу анализе понашања потрошача из Србије. Најталентованији студенти дали су препоруке за будућу продајну и маркетинг стратегију компаније што утиче на јачање позиције бренда Данубиус у домаћим и међународним оквирима.” рекла је Весна Дамњановић, директорка такмичења.

Додатне информације о такмичењу могу се наћи на сајту www.bbicc.org


ЧУДНОВАТА ИЗЛОЖБА

Дизајн на страницама часописа T A B O O

30. 12. 2013. године


У Галерији ИТД, Института за трансфузију дизајна (која се налази на Петроварадинској тврђави), 26. децембра у вечерњим сатима, отворена је изложба чудноватог садржаја: Фасцинација дизајном на страницама часописа TABOO – период 2002-2013. године.
Носилац пројекта је Удружење за афирмацију мултимедијалних уметности – Мали уметнички колектив. Пројекат је подржао (финансирао – примедба редакције) Град Нови Сад, Управа за културу. Жозеф-Иван Лончар на овом пројекту није консултован, није био чак ни информисан. Једино је два дана пре отварања изложбе од стране организатора упитан да ли би дошао на отварање изложбе(?). (У ово изјаву треба веровати!)
Аутор пројекта је мр Мирослав А. Мушић. Главни „извођач радова” је Бранислав – Бане Радошевић, самостални произвођач догађаја у култури – власник Галерије ИТД. У својим поздравним речима Мушић и Радошевић су посебно истакли: ... У питању је часопис TABOO. Његов оснивач и власник, главни и одговорни уредник, као и иницијатор и организатор под окриљем СВЕТА МАРКЕТИНГА, јесте Жозеф-Иван Лончар. У питању је човек који је свој живот посветио развијању фолозофије маркетинга и – њене примене. Својим делом утицао је на развој теорије која би требало да одговара земљи у развоју и њеној привреди. Због свестране и плодне активности која траје пола века у свету маркетинга, као и према дужини тржишне појавности, с правом га сматрају доајеном маркетиншке праксе на овим просторима. ... Ова изложба је, на известан начин, омаж фасцинацији дизајном коју је Жозеф иницирао и годинама је спроводи уз помоћ својих сарадника и пријатеља из редова примењених уметности и дизајна. Чини се веома успешно. Изложба је отворена до 20. јануара 2014. године.

Плакат изложбе, дизајн Бане Радошевић

Бранислав Бане Радошевић

Плакат изложбе, ауторско решење Бранислава Радошевића, осликао је дух изложбе: лик Жозефа Лончара састављен као мозаик свих насловних страна досадашњих издања часописа

Oрганизатори изложбе Бранислав Бане Радошевић и мр Мирослав Мушић отварају изложбу. Жозеф Иван Лончар у емотивном тону, захвалио се на указаној части.

СВЕТ МАРКЕТИНГА, Издавачко-едукативни и консултантски центар у свету маркетинга, већ дванаест година на тржишту Србије иницира и промовише маркетиншку филозофију адекватну степену развоја нашег друштва. То највише ради кроз: јединствен стручни периодични часопис TABOO (www.taboomagazine.org.), чији је први број објављен 27. марта 2002. године; друге стручне публикације; тренинге и едукацију у маркетингу (до сада организовано 60 креативних радионица у трајању од једног до двадесет једног дана), стручне скупове и међународне конференције.

Поводом ширења програма рада и даљег развоја часописа, планирано је ангажовање нових сарадника из више градова широм Србије.

КОНКУРС ЗА ВИШЕ НОВИНАРА/САРАДНИКА

Назив радног места:
новинар – стручни сарадник

Место рада:
Београд, Нови Сад, Суботица, Шабац, Сремска Митровица, Инђија, Зрењанин, Кикинда, Сомбор, Врбас, Панчево, Ваљево, Крагујевац, Чачак, Краљево, Крушевац, Ниш, Врање, Зајечар, Нови Пазар

Обавезе:
1.
прикупљање и обрада информација о пословању привредних и других организација, маркетиншким активностима на терену, пословању маркетиншких и сродних агенција и медијских организација у региону
2. промовисање активности „Света маркетинга“ и часописа „Табоо“ кроз лично информисање, организовање појединачних и групних презентација и сарадњу са локалним медијима

Услови:
ВСС друштвеног смера, коришћење рачунара, висока способност усмене и писмене комуникације; претходно новинарско или маркетиншко искуство је предност.

Сви кандидати који уђу у шири избор попуњаваће тест из основа маркетинга и пословне комуникације. На основу теста конкурсна комисија прави ужи избор кандидата. Резултати теста и ужи избор кандидата биће објављени на сајту Табоо-а.
Сви кандидати из ужег избора биће позвани на разговор са руководством „Света маркетинга“. Коначни резултати избора биће објављени на сајту Табоо-а.
Изабрани кандидати добијају пробни рок од три месеца, током којих се оцењује њихова способност испуњавања обавеза. По истеку пробног рока, кандидатима који квалитетно испуњавају обавезе биће понуђено потписивање уговора о раду.
Надокнада за рад се састоји из два дела: фиксног дела, који се односи на прикупљање и обраду пословних информација, и варијабилног дела, који зависи од резултата промовисања активности и пројеката „Света маркетинга“ и часописа „Табоо“. За најуспешније новинаре/сараднике предвиђене су посебне стимулације и могућност напредовања.
Пријаве за учешће на конкурсу се подносе у електронској форми, на адресу: svet.marketinga@taboomagazine.org,за назнаком „пријава на конкурс“. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања на сајту Инфостуд.

Срећно!

UPRAVO IZAŠLO IZ ŠTAMPE

25. novembar 2013.

Rezultati poslovanja specijalizovanih agencija i preduzeća koji su poslovali na tržištu marketinških usluga u Srbiji u 2012. godini

Po prvi u kraćoj istoriji postojanja časopisa sveta marketinga TABOO (dvanaest godina od osnivanja), upravo je izašlo iz štampe specijalno izdanje 206 NAJUSPEŠNIJIH. Analiza poslovanja rađena je na osnovu ostvarenih rezultata poslovanja specijalizovanih agencija i preduzeća koji su poslovali na tržištu marketinških usluga u Srbiji u 2012. godini i čiji su pojedinačni rezultati iznad utvrđenih cenzusa (minimalnih vrednosti).

Pored ekonomskog osvrta na ostvarene rezultate poslovanja urađenog na bazi devet ekonomskih pokazatelja i uvodeći deseti – kreditni rejting, komparirajući sa postignutim u 2011. godini, prikazani su rezultati poslovanja firmi koje su (iz praktičnih razloga jer to zakonodavac, generalno, ne identifikuje - najčešći zajednički imenitelj je delatnost reklamnih agencija), razvrstane u jedanaest grupa, po užoj ili pretežnoj poslovnoj delatnosti.

Obuhvaćene su firme koje su ostvarile poslovni prihod iznad utvrđenog cenzusa za svaku grupu, uzimajući u obzir da imaju bar jednog zaposlenog radnika u stalnom radnom odnosu (u osnovnim podacima APR više je stotina privrednih subjekata koji posluju bez ijednog zaposlenog, još je veći broj s iskazanim gubitkom u poslovanju ili sa minimalnim poslovnim prihodom, tako da je uvođenje cenzusa bila nužna mera u iskazivanju kvaliteta marketinške scene u Srbiji).

Stoji primedba da je govoriti o ozbiljnosti firme a da zapošljava jednog ili dva radnika, dosta neozbiljno. Zbog ugleda i prestižnosti samog izdanja do čijeg je finalnog sadržaja dosta težak put (uz značajna finansijska ulaganja u sakupljanju sirovih informacija, selekciju, proveri do same obrade dela pouzdanih podataka i informacija - oko 35.000 evra), u nekim budućim izdanjima moraće se izvršiti značajnija revizija kriterijuma na osnovu kojih se vrednuju ostvareni rezultati

Po specijalnostima poslovanja, obuhvaćeno je:


Vrednovanje uspešnosti poslovanja rađeno je na bazi sledećih kriterijuma (prvi broj – 2012. godina; drugi broj – 2011. godina, treći broj – promena 2012 : 2011. godine, sve u dinarima):


Nekoliko ilustracija o ekonomskoj uspešnosti poslovanja)
Više u brošuri – Specijalno izdanje: 206 NAJUSPEŠNIJIH, koja je upravo izašla iz štampePreuzmi narudžbenicu

Scoring model

Rejting agencije u svetu poseduju sopstvene modele i metodologije koje primenjuju u procesu procene rizika. Ono što je svim modelima zajedničko je da se zasnivaju na istorijskim podacima iz završnog računa, a napredniji modeli pored pomenutih podataka uzimaju u obzir ostale raspoložive informacije.

Kompanija Poslovni Plan je razvila sopstveni scoring model koji je u potpunosti prilagodjen dostupnim podacima i potrebama srpskog tržišta uzimajući u obzir i pokazatelje iz završnih računa, kako statičke tako i dinamičke, ali i ostale dostupne informacije.

Suština našeg Scoring modela je da sve kompanije razvrstava u 7 bonitetnih klasa, odnosno 19 kategorija (podklasa). Svaka klasa i kategorija imaju svoju oznaku i pokazuju verovatnoću bankrota u budućnosti:Kompanije se razvrstavaju u klase, odnosno kategorije rizika na osnovu ukupno 21 pokazatelja, pri čemu je za svaki pokazatelj definisano u kojoj meri utiče na procenu rizika. Dok pojedine metodologije podjednaku važnost pridaju različitim pokazateljima iz završnog računa, naša metodologija pravi razliku izmedju pojedinih racio brojeva u smislu njihovog uticaja na buduće dogadjaje. Visina važnosti svakog od ovih pokazatelja odredjena je na osnovu statističko-matematičkih analiza raspoloživih podataka.

Svi pokazatelji koji se uzimaju u obzir se mogu podeliti u 6 osnovnih kategorija koje nose odredjen nivo važnosti na sveukupnu ocenu:Istorijat plaćanja pokazuje navike preduzeća iz prošlosti o dinacimi i načinu izmirivanja obaveze. U ovu grupu pokazatelja posebno se uzimaju u obzir informacije o broju dana blokada računa po osnovu prinudne naplate. Ovaj izuzetno važan pokazatelj govori o tome u kojoj je meri preduzeće preuzimalo obaveze koje nije bilo u mogućnosti da izmiri u dogovorenom roku i dogovorenoj dinamici.

Kod ove grupe podataka prave se nijanse kada govorimo o nivou važnosti pojedinih podataka, pa tako podatke možemo grupisati u četiri podkategorije:

 Podaci u poslednjih 30 dana

 Podaci u poslednjih 60 dana

 Podaci u poslednjih 120 dana

 Podaci u poslednjih 360 dana

Poslovanje svake kompanije je difinisano sa više parametara, kako opštih, tako i bilansnih pokazatelja. Ova grupa pokazatelja pokazuje u kojoj meri kompanija pokazuje stabilnost u poslovanju i kakve rizike nosi sa sobom zavisno od toga čime se bavi. Poseban uticaj na rizik imaju:

 Delatnost kojom se kompanija bavi, izabrana pravna forma i dužina poslovanja na tržištu

 Obim poslovanja definisan visinom sopstvenog kapitala, ostvarenim prometima i brojem zaposlenih

Struktura sredstava pokazuje na koji način i u kakvom odnosu preduzeće investira u svoje poslovanje, odnosno u koja sredstva (dugoročna ili kratkoročna) ulaže svoj kapital, pri čemu se vodi računa i o tome čime se kompanija bavi i da li takva struktura odgovara delatnosti.

Kod ove grupe pokazatelja pored same strukture raspoloživih sredstava procenjuje se i kakve efekte ta sredstva proizvode na rezultat i obim poslovanja.

Struktura kapitala pokazuje na koji način preduzeće finansira sredstva kojima posluje. Kod ove strukture se posmatra:

 Odnos sopstvenih i pozajmljenih sredstava

 Odnos dugoročnih izvora i dugoročnih sredstava

Ova grupa pokazatelja meri uglavnom dugoročni efekat na poslovanje i probleme u likvidnosti. Lošiji pokazatelji iz ove grupe svakako ukazuju na to da, dugoročno posmatrano, preduzeće može zapasti u veće probleme sa likvidnošću, što može dovesti i do likvidacije.

Pokazatelji likvidnosti su grupa pokazatelja koji pokazuju koliko je preduzeće sposobno da izmiruje svoje kratkoročne obaveze. Kada se izvrši ukrštanje ove grupe pokazatelja sa pokazateljima koji su indikatori dugoročne likvidnosti i istorije plaćanja, dobija se jasna slika o tome šta se može očekivati od posmatrane kompanije u smislu izmirivanja preuzetih obaveza.

Pokazatelji uspešnosti su grupa pokazatelja koja definiše kakve je rezultate ostvarila kompanija, u finansijskom smislu, sa izvršenim investicijama u datim tržišnim uslovima. Ova grupa pokazatelja nije od presudnog značaja za procenu rizika poslovanja sa odredjenim kompanijama, a s obzirom na to negativni poslovni rezultat prikazan u završnom računu ne mora biti indikator neuspešnog poslovanja i samo donekle odredjue verovatnoću bankrota u budućnosti.

PRIZNANJA NAJUSPEŠNIJIMA

NA MARKETINŠKOM DOGAĐAJU 2013. GODINE

 


Na fotografiji sa leva na desno: Viktor Nikolić, osnivač i direktor BEOEXPO SYSTEM; dr Milan Janković, predsednik Privredne komore Beograda, počasni pokrovitelj; Ivana Marković, pomoćnica komercijalnog direktora BEOGRADSKI SAJAM; Žozef Ivan Lončar, osnivač, glavni i odgovorni urednik časopisa TABOO; Jelena Kovačević, generalna direktorka REPRESENT COMMUNICATIONS; Jovan Stojanović, direktor DIRECT MEDIA; Hana Baronijan, direktorka Sektora za društvena i javnomnjenska istraživanja IPSOS STRATEGIC MARKETING; Bojan Rendulić, direktor INITIATIVE FB: Dušan Šunjka, pomoćnik glavnog urednika za specijalne projekte. Pogledajte foto galeriju

МИРОСЛАВ ШУТИЋ: АНАЛИЗА ТРЖИШТА МАРКЕТИНШКИХ УСЛУГА СРБИЈЕ 2012.

Претходна, 2012. година, била је тешка за пословање. Прва половина године је била обележена припремама за изборе, друга – пост-изборним прилагођавањем. Пословна заједница је била на опрезу, предузетници су се чували непотребног ризика. То је, наравно, најлошија комбинација за маркетиншку индустрију у целини...

Više...

ODRŽAN MARKETINŠKI DOGAĐAJ 2013. GODINE.

5. novembar 2013.

Danas je u Svečanoj sali upravne zgrade Beogradskog sajma, po sedmi put, održana profesionalna manifestacija MARKETINŠKI DOGAĐAJ GODINE. Počasni pokrovitelj bio je dr Milan Janković, predsednik Privredne komore Beograda.

Na osnovu analize poslovanja u 2012. godini, rangiranih kroz devet ekonomskih pokazatelja kao izraz efikasnosti poslovanja, uvodeći i deseti – kreditni rejting, proglašene su najuspešnije specijalizovane agencije i preduzeća koja su poslovala na tržištu marketinških usluga u Srbiji u 2012. godini. Njima je pripala povelja PUNOM PAROM NAPRED!

Ukupno 206 firmi, raspoređenih u jedanaest grupa prema specifičnostima poslovanja, u prošloj godini ostvarile su poslovni prihod od 44,3 milijardi dinara, ili 391,6 miliona evra.

To je jedna od retkih poslovnih grupacija koja je povećala prihode za 6,9% u odnosu na prethodnu, 2011. godinu, povećala bruto zarade za 5,4%, takođe i broj zaposlenih za 1,7%, angažujući, pretežno, mlade i u srednjim godinama, sa fakultetskim obrazovanjem i poznavanjem od jednog do više stranih jezika.

Slavodobitnici priznanja PUNOM PAROM NAPRED, su:

· U grupaciji preduzeća za projektovanje, programiranje i realizaciju medija, terminskog i finansijskog plana oglašavanja
Direct Media, Beograd

· U grupaciji agencija za istraživanje tržišta i javnog mnjenja,
Ipsos Strategic Marketing, Beograd

· U grupaciji agencija za odnose s javnošću,
Represent Communications, Beograd

· U grupaciji agencija za digitalni marketing,
InitiativeFB, Beograd

· U grupaciji preduzeća za sastanke i sajmove,
Beogradski sajam

· U grupaciji preduzeća za organizovanje sajamskih nastupa, privrednih i drugih izložbi,
Beoexpo System, Beograd.

Tajnim glasanjem članova Saveta izdavača časopisa TABOO (njih sedamnaestoro od dvadesetoro), za nesebičan doprinos afirmisanju srpske privrede i njenog osposobljavanja za konkurentsku utakmicu na osnovama marketinške filozofije, dodeljuje se priznanje Sveta marketinga novinarskim poslenicima ZLATNO PERO, uvedeno 2010. godine.

Ovogodišnji laureati su:

1. Vesna Damjanić Branković, informativni program JS RTS,
2. Milan Ćulibrk, v.d. glavnog urednika nedeljnika NIN, i
3. Veran Matić, glavni i odgovorni urednik Informativnog programa B92.

Iz tehničkih razloga, izrada plakete ZLATNO PERO, koja je danas, na sedmoj po redu, profesionalnoj manifestaciji MARKETINŠKI DOGAĐAJ 2013. godine trebalo da bude uručena, nije urađena na očekivani način.

Članovi Redakcije časopisa TABOO ocenili su njen kvalitet izrade neprimerenim.

Plaketa ZLATNO PERO biće uručena 27. marta 2014. godine na Šestoj smotri kreativnog stvaralaštva SNAGA KREATIVNOSTI.


PODRŠKE PRISTIŽU

U susret, sedmoj po redu, marketinškoj manifestaciji MARKETINŠKI DOGAĐAJ GODINE

Poziv specijalizovanim agencijama i preduzećima koji su poslovali na tržištu marketinških usluga u Srbiji u 2012. godini da, po prvi put, participiraju u objavljivanju rezultata poslovanja i njihovog prikazivanja sa rangiranjem uspešnosti poslovanja, daje prve rezultate.

Prve dobijene saglasnosti po grupama postavljene su na našem sajtu, u okviru banera MDG.

Po mišljenju Bojana Joksimovića, direktora Agencije LUNA/TBWA, objavlijvanje rezultata je moralno pitanje svakog marketinškog poslenika i ne bi smelo da se dozvoliti da se slika o snazi i učesnicima na tržištu marketinških usluga prekine. Našalio se rekavši da je, kao i u ljubavi, sedma godina po predanju kritična, ali da je treba savladati.

Kao što je mnogima poznato, Redakcija časopisa sveta marketinga TABOO koja, od ove poslovne godine, stvara pod motom "Srpski marketing na delu", pozvala je vlasnike i direktore specijalizovanih agencija i preduzeća da participiraju u troškovima prikupljanja, obrade i objavljivanja rezultata poslovanja. Kao što je poznato, u proteklih šest godina te troškove smosio je SVET MARKETINGA, izdavač časopisa TABOO, zahvaljujući snažnoj podršci većem broju firmi koje su, kao članovi Saveta izdavača časopisa TABOO, značajno podržavali realizaciju programa aktivnosti.

Ne samo zbog nastalih problema u poslovanju otežanim uslovima privređivanja, broj članova Saveta sveo se sa 55 na 23, što je, hteli - ili ne, veoma zaoštrilo i uslove poslovanja SVETA MARKETINGA, dovodeći u pitanje i egzistencijalni opstanak.

Dosta firmi, ali još uvek nedovoljno, prepoznalo je nastalu situaciju i pruža podršku održavanju, sedme po redu, profesionalne manifestacije MARKETINŠKI DOGAĐAJ 2013. GODINE koja poprima, sve više, i nacionalni značaj. Naime, svaka privredna grana ili grupacija koja u bruto društvenom proizvodu zemlje učestvuje sa 2% i više procenata, koja zapošljava toliki broj mladih i zavidno obrazovanih, trebalo bi da ima nacionalni predznak.

Redakcija časopisa TABOO, u tom smislu, ima nameru da zatraži prijem kod novog ministra privrede Vlade Srbije i predstavi postojeću snagu kreativne industrije koja postoji u Srbiji, kao jedan od mogućih faktora u merama stabilizacije, snažeći ponudu srpske privrede i time, neposredno, oslabi uvoz svega i svačega u korist rasta proizvodnje srpske privrede.

Kako su korisnici časopisa sveta marketinga TABOO, u sve većem broju, privrednici (oglašivači), naročito informacija o kvalitetu poslovanja učesnika na tržištu marketinških usluga u Srbiji, to je zatražena i njihova podrška kroz učešće u Pulu kolektivnih pokrovitelja. Do sada je skromniji odaziv koji će se, postoje naznake, pojačati, imajuću u vidu da je rok za njihovo izjašnjavanje 25. oktobar.

УСПЕШНА ЗА ДЕСЕТ!

Прелиминарни резултати пословања агенција за тржишне комуникације у Србији у 2012. години

8. август 2013.

Мирослав Шутић, маркетинг консултант

Прелиминарни извештај о пословању агенција за тржишне комуникације обухвата десет најуспешнијих у 2012. години. Исте агенције су биле најуспешније и претходне године иако је редослед значајно измењен. Примењен је нови метод избора економских показатеља на основу којих ће се вредновати успешност пословања, на чему се гради професионална манифестација Маркетиншки догађај године. Ранг листе на основу пословног прихода.

Прво што скреће пажњу јесте невероватно повећање прихода ове групе агенција –са 4,8 на 6,2 милијарде динара, или за близу 30 одсто! Шта је то било тако благотворно за индустрију оглашавања? Да ли су велики оглашивачи почели нови инвестициони циклус (мало вероватно), или се можда на тржишту појавио нови талас оглашивача (није примећено). Можда је неколико агенција променило свој пословни наступ и ангажовало нове менаџере продаје (директоре за нове послове –нови појам у употреби)? Или је била изборна година у којој су многе агенције биле и те како ангажоване? То ће се најбоље видети у 2013. години, да ли ће бити сачуван тренд раста.

ПРЕУЗМИ ПРЕЛИМИНАРНЕ РЕЗУЛТАТЕ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈА
ЗА ТРЖИШНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ

Можда има од свега по мало. Што се укупног пословног амбијента тиче, 2012. година је била „тесна”и свакако не баш подстицајна, нарочито када су домаћи клијенти били у питању. Чини се да су једино што је конкретно могло утицати на видан напредак највећих огласних агенција били општи избори у првој половини прошле године. Многе изборне кампање су несумњиво биле интензивне, продукционо амбициозне, а буџети су се мерили у милијардама динара. Наравно, са становишта агенција за оглашавање, то је само добра пословна прилика и легитимно је да је искористе.

Експлозивни пораст прихода агенције Комунис

Највећу експлозију прихода забележила је агенција Комунис (Communis) са триста двадесеттри милиона на 1,1 милијарду динара, што је невероватан раст од седамстопедесет милиона динара! Убедљиво, али не тако импресивно повећање пословног прихода, забележиле су и агенције ММЦ Комуникејшнс (ММС Communications) (са шестсточетрдесетпет на осамстотридесетшест милиона), Њу мoмент њу идеас компани (New Moment New Ideas Company) (са тристапетнаест на петсто милиона) и Фулхaус Огилви (Fullhouse Ogilvy) (са двестапедесет на тристаседамдесетчетири милиона). Каква година!

Пораст прихода за читаву групу „Клуба 10” јесте око 30 одсто (индекс 130 одсто), или близу 1,4 милијарде динара. Више од половине овог новог прихода остварила је агенција Комунис.

Међутим, то истовремено значи да индекс сваке појединачне агенције испод просечне стопе раста од 130 одсто значи и релативно смањење тржишног удела у „клубу”. Чак шест од десет агенција није достигло просечну стопу раста, а међу њима четири агенције су остале на нивоу претходне године што, у овом случају, значи релативни неуспех. С друге стране, агенције Овејшн (Оvation) и Њу момент са преко 150 одсто индекса раста биле су значајно изнад просека.

То је резултирало значајном променом релативне снаге унутар групе. Учешће Греја(Grey) још увек једоминантно, али не више толико убедљиво. МекКен (МcCann) је своје друго место уступио Koмунису и пао на четврто место иако је остварио тек мало мањи приход него у 2011. години.

Добит као додатна мера квалитета пословања

Пословни приход, наравно, не говори довољно о квалитету пословања појединих агенција. Агенција Греј, на пример, још увек држи прво место по укупном приходу, али је први пут директно угрожена резултатима агенције Комунис. По категорији нето добити Комунис заузима убедљиво прво место, док је Греј „тек” на петој позицији. Три пута увећани приход агенције Комунис донео је пет пута увећану добит од скоро сто милиона динара, која је била највећа у целој групацији (једна трећина укупне добити десет највећих агенција).

Стопа добити (однос апсолутне добити и пословног прихода) још је ригорознија мера ефикасности јер говори о ефикасности стварања нове вредности без обзира на обим пословања.

Просечна стопа добити за првих 10 агенција за оглашавање јесте само 5,1 одсто, што је ниже остварење у поређењу са пошлом годином и међу најнижим у свим групацијама маркетиншке индустрије. Највећу стопу добити има агенција Драфт ФЦБ афирма (Draft FBC Afirma). Практично без добити прошле године је пословала агенција MeкКен, па је стопа створене нове вредности практично безначајна. Али...

Један део створене „нове вредности” није обухваћен категоријом „добити”. Категорија „нераспоређене добити” (део добити који још није коначно опредељен) може ближе наговестити стварну ефикасност пословања. Сабирањем стопе добити и стопе нераспоређене добити (иако је реч о хибридној категорији), приближавамо се разумевању стварне пословне успешности. Импликације су, међутим, веома озбиљне. Овај показатељ наговештава не ниску, него високу исплативост овог дела спектра маркетиншких услуга.

Статус запослених у индустрији оглашавања

У целој групи од 10 агенција број запослених је порастао само за 3,4 насто (од 442 на 457). Зараде су у целини порасле само за 6,4 насто, односно, само за 3 насто с обзиром на благи раст запослених. Овакви резултати су, нажалост, у складу са стањем целокупне привреде, али нису у складу са растом пословања (28,4%) и добити (12,3%). Очигледно је да су највећи део пораста прихода „појели” повећани трошкови пословања.

Агенција Комунис, као „звезда” протекле године у погледу оствареног пословног прихода, јавља се и као агенција с убедљиво најмањим издвајањима за запослене, четири пута мање по запосленом од „шампиона” у нето зарадама агенције МекКен. Уз то је просечна нето зарада запослених у Комунису 2012. године била чак 15 одсто мања од нето зараде годину дана раније. Тако је сваки запослени у Комунису зарадио прошле године близу 500.000 динара, али је својим радом обезбедио власницима близу два милиона „распоређене” (опорезоване) добити, односно, двадесет двамилиона улазног прихода.

Поређење агенција по критеријуму „искоришћености” сваког динара уложеног у запослене, показује огромне разлике: Комунис на сваки динар уложен у запослене остварује четири динара добити; остварење прве следеће агенције јесте тек 1,7 динара добити на динар издвојен за запослене. Драстичне разлике су и на нивоу пословног прихода. На динар за запослене Комунис остварује 45 динара пословног прихода, Њу моменти Идеа плус тек 26, остале агенције знатно мање. Тајну овакве ефикасности ангажовања људских ресурса могао би нам открити само Комунис. Можда је реч о изузетној искоришћености и мотивисаности сарадника и о изванредној организацији посла, или то можда упућује и на високи степен агажовања спољних услуга, које имају статус добављача (трошкова пословања). „На крају дана” то и није толико важно. Остаје забележено да је целу прошлу годину обележила агенција Комунис.

ШТА СМО УРАДИЛИ ТОКОМ ЈУЛА

Остварили смо месечни рекорд када су летњи месеци у питању.

7. август 2013.

Регистровано је 1.617 посетилаца. У просеку, задржавали су се по 00:03.08 часова, читајући по 3,36 страна од укупно 5.432 отворених!

Највише читалаца региструјемо у Београду – 63% свих посета (4,01 минута) и у Новом Саду (1,46 минута), којег у стопу прате Краљевчани (3,54 минута). Ниш је у горњој групи са 3,26 минута. У првих двадесет пет градова региструјемо и Загреб (0,50 минута), Подгорицу (3,10 минута), Скопље са 1,55 минута и Сарајево са чак завидних 5,1 минута. Љубљана је такође у горњој групи са 3,04 минута, У Бечу невероватних 4,23 минута, а стигли смо и до Њу Делхија са 1,48 минута. Радује нас да имамо и читаоце у Перту (Аустралија) са завидних 3,41 минута.

Август месец ће, врло вероватно, бити посебно занимљив месец, потом свакако и септембар, због најаве професионалне манифестације Маркетиншки догађај 2013. године (3. октобра на Београдском сајму), као и низа међународних конференција и националних саветовања.

КЛИКНИ ЗА ВЕЋУ СЛИКУ

29. јул 2013. године

У сусрет Маркетиншком догађају 2013. године

ТАБЕЛА О СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ АГЕНЦИЈАМА КОЈЕ ПОСЛУЈУ С МЕДИЈИМА СКОРО УОБЛИЧЕНА

Ово је скоро па коначни изглед и садржај агенција чија је основна делатност пројектовање, програмирање и реализација медија, терминског и финансијског плана оглашавања која ће ући у коначну процедуру за избор и проглашење најуспешније агенције у 2012. години.

Имајући у виду средњи курс динара за један евро који је у 2012. години износио 113,1277 динара, онда је укупни пословни приход ове, инаће, јаке групације, скоро па 160 милиона евра (тачније, 159,987.227). Отуда не треба да чуди појавност нове агенције, регистроване крајем прошле године с јаким „жирантом“, чији ће резултати пословања бити виднији у 2013. години. Познаваоци тржишта ових специјализованих услуга тврде да се њене активности већ осећају.

Највеће промене, највероватније, осетиће се приликом обраде података за 2013. годину, имајући у виду управо објављену агенцијску вест о својеврсној интеграцији ОМНИКОМ и ПУБЛИЦИС - мултинационалних агенција чији ће резултати пословања, имајући у виду списак клијената на светском нивоу, врло вероватно, из корена променити однос снага на терену, па и на тржишту Србије.

ДОГОДИЛО СЕ НА ЈУЧЕРАШЊИ ДАН

26. јул 2013. године

Мирјана Јовановић, дипломирани инжењер архитектуре и Жозеф-Иван Лончар, службеник, венчали се у Дубровнику 25. јула али 1964. године.

Куме смо, заправо, нашли на улици. Шјора Фрања Лукшић, Брацанка, нудила је собу. Понуду смо прихватили али смо је замолили да нам буде и кума на сутрашњем венчању. Када је и то прихватила, замолили смо је да нам нађе и другу куму. И то је прихватила. Сутрадан, код Орландовог стуба, упознали смо нашу другу куму, шјора Љубицу Живковић, супругу кувара на броду Слободне пловидбе.

У предивној сали за венчање Скупштине општине Дубровник, окружени прекрасним макетама бродова још из времена Дубровачке републике, матичар дубровачки, госпар Перо Кулишић, на старом дубровачком језику, обавио је чин венчања. Одмах по изласку из сале, Мирјана ми је ставила до знања да скоро ништа није разумила што је Госпар Перо говорио. Односно, ако негде погреши у току брачне заједнице, крив је Перо!

Своје изјаве потписали смо гушчијим пером, и то овековечили.

Куме, породичне жене, одбиле су позив на свадбени ручак. Задовољиле су се КОКТОМ – пиће са касније насталим слоганом – Пиће наше и ваше младости. И дан-данас га радо пијемо. Када га нађемо!

То је био период када сам био шеф продајне службе Графичког предузећа „6. октобар“ у Панчеву. То је био први случај у графичкој индустрији Југославије. Уобичајено је било „пријем послова“ где се, стојећи, кроз шибер (отвор на вратима који и данас обожава администрација као својеврсни облик понижења странке), обавља посао.

Ту сам стигао после боравка у Фабрици авиона УТВА где су ме именовали а да нисам био питан, за првог референта рекламе. После Утве (три и по године радног стажа), прешао сам у Културно-пропагандни центар – где смо (покојни) Бора Милановић и ја, уз здушну подршку једног предивног Мађара, управника Ласло Вагнера, основали ОЗЕПИП – Одељење за економску пропаганду и публицитет. Имали смо премного клијената са простора среза Панчевачког. Није било тешко схватити шта све не знам о графици, као битном елементу пропагандних активности. И тако сам отишао у штампарију где се штампао и часопис САВРЕМЕНО ПАКОВАЊЕ којег је уређивао Новица Вучетин, његог главни и одговорни уредник. Није му било баш тешко да ме приволи да пређем код њега где сам започео као уредник публицитета а завршио као заменик главног уредника. Касније, све остало су биле нијансе развоја на тржишту пропагандних, потом и маркетиншких услуга.

Остао сам веран Мирјани пуних четрдесет девет година. Јасно, и она мени.

Остао сам веран и тржишту маркетиншких услуга на којем, преко педесет година, покушавам да удахнем дух етике, морала, знања и одговорности код учесника, без обзира да ли раде код оглашивача, код медија или у агенцијама.

Све се више уочава да је, у много чему, мој труд био подоста узалудан. УЕПС је сведен на маргинама развоја струке, ГМА смо „закључали“, Удружење оглашивача стоји на „папиру“ (што се и очекивало имајући у виду како је осниван, односно како су изабрани првопостављени функционери), ИАА, у свом првобитном налету, брзо изгуби дах на путу доношења Кодекса оглашавања. Паралелно с тим „активностима“, чудесним, боље рећи, својеврсним интригама, примена Закона о оглашавању прећутно је стављена ван снаге, „компензација“ је био започет рад на „европској верзији тог закона“ који никада неће бити донет јер то, хтели то видети и схватити или не, некима не одговара.

Последња „епизода“ напада „часног и моралног“ директора једне телевизије и пратеће империје, на „аморалног капиталисту“ су тужне игре којима се замајава свет, међу њима и многи часни, пословни људи. У том режираном медијском скандалу, цветају неке нове агенције са невероватним стопама раста, али са доста јаким жирантима „из сенке“. Па изађе као да се негативне тенденције настављају, једино су роле подељене неким другим „глумцима“.

У породичној атмосфери синоћ смо обележили четрдесет девет година љубави и стваралаштва у оквиру породице, с јаким кохезионим фактором по много чему.

Несигурност да ли ће постојати могућност обележавања „златне свадбе“ један је од разлога синоћног окупљања. Ако се неке прогнозе не остваре, лако ћемо се поново окупити и обележити.

Поздрављам вас.
Жозеф-Иван Лончар

П.С. Много смо поносни на скроман допринос расветљавању тржишта оглашавања преко медија. Новопостављена табела, са пратећим текстом требало би да много говори. И да се на том путу не стане

ЛИСТА СЕ (ПОЛАКО) КОМПЛЕТИРА

Још реч-две о агенцијама на тржишту оглашавања

25. јул 2013. године

Између осталог, захваљујући и Агенцији за привредне регистре (АПР), вредност тржишта маркетиншких услуга се, све више, и све боље, сагледава. Јесте да је (још увек) доста несређено стање и због слободе избора шифре делатности коју ће привредни субјект одабрати као своју пословну делатност тако да, напросто, треба „ловити“ фирме у мору шифара пословних активности. (Раније је постојала тзв. основна шифра и споредне делатности са правилом када из једне мораш прећи у другу, што је олакшавало анализу пословања грана, групација и слично.)

Протеклих дана било је доста узбуђења због „прозивања“, у суштини, само једне специјализоване агенције која се бави уском стручном и пословном делатношћу (пројектовањем, програмирањем и реализацијом медија, терминског и финансијског плана оглашавања). Та агенција, није тајна, ДАЈРЕКТ МЕДИЈА, носи мање од једне трећине тржишног учешћа (29,3%) те је далеко од тога да се може говорити о било каквом облику монополног понашања. Међутим, врло је вероватно, може се говорити о спрези појединих агенција с одређеним политичким странкама. Тако да пажљивом аналитичару, који познаје тржиште маркетиншких услуга, није проблем да уочи власничке односе, спреге две и више агенција под различитим именом али једним власништвом, у том контексту успон и пад пословног прихода.

У тој критици у којој су поједини медији напросто „сеирили“ (уживали), било је видно избегавање питања одговорности, заправо анархије коју су саме ТВ станице стварале и дан-данас у томе учествују, плаћајући одређена права (јер „звечећих“ пара напросто немају!) на преносе спортских и других догађаја, емитовања серија и друго натуралано – трампом секунди за та права. Почесто објављујући рејтинге гледаности, доприносиле су или је то било у покушају, заваравању оглашивача у њихову моћ у освајању ТВ гледалишта. Неке ТВ станице имају на тај начин више продатих секунди него што би могле да емитују огласне и друге комерцијалне прилоге.

С тог аспекта, тржиште маркетиншких услуга у Србији је у анархији јер је невероватан број секунди за емитовање комерцијалног програма пласиран на тај начин, тако да је укупан пословни приход групације коју, у овом моменту, представља деведнаест фирми, у суштини, дискутабилан. (Не зна се ко у свему томе учествује, и колико је тако пласираних секунди.)

Постоји још један битан моменат и те како познат у овом послу. Учешће, професионална и материјална одговорност оглашивача. Они су ти који бирају агенцију за свог партнера („једнократно“ или од посла до посла), они су ти који дефинишу циљеве које огласна кампања треба да оствари, они су ти који вреднују остварене циљеве. Медији као да се не усуђују да уђу у ову, на изглед“ забран. Или им, из неких других разлога, не одговара да саопштавају праву слику.

На крају, могло би се говорити о неком облику спреге политичких странака и одређених агенција. Пажљивом читаоцу пречишћене табеле ово неће промаћи. Неки закључци, напросто, сами се од себе намећу тако да није увек упитно се бусати у прса, истицати српство и бригу за свој народ а да се ради скоро како се увек радило.

И, на крају, као шлаг на торти: од 2009. године (ако прихватимо никад доказану тезу да је 2008. година била година распада многих економија), расте пословни приход агенција којима је основни посао „куповина и препродаја огласног простора“ како су се појединци хвалили да им је то пословна делатност.

 • 2010 : 2009, стопа раста је 6,83 процента.
 • 2011 : 2010, стопа раста је завидних 12,84%.
 • 2012 : 2011, стопа раста је и надаље присутна, износи 2,4%.
 • 2012 : 2009 износи скоро једну четвртину, 23,47 процената.

Према критеријумима Народне банке Србије, две од деветнаест агенција имају рејтинг три А (ААА). Њима би пословно банкарство увек радо давало кредите.

Агенцији која је повећала свој пословни приход за скоро четдрдесет два пута за само годину дана, рејтинг је три Б (БББ) и њој би пословно банкарство дало више него скроман кредит (осим ако се политика и овде не би поставила изнад принципа).

Тако изгледа један сегмент тржишта маркетиншких услуга у Србији на којем се води све бучнији рат. Без рукавица!

TRAGOM POLITIKE ONLAJN

Reagovanja na dati intervju

Intervju koji je POLITIKA objavila 7. jula sa Žozefom-Ivanom Lončar izazvao je oprečna mišljenja. Poštujući autore tih komentara (oni su bolji od onih koji isto ili slično misle ali ne zbore) prenosimo ih izvorno.

Pamti ponoviće se | 14/07/2013 11:14
Gospodin Lončar štiti svoje bivše i potencijalne, buduće klijente. Ne kaže ni reč o kompanijama koje su „poslovale” sa Đilasom, plaćale mu da im vodi reklamne kampanje. Da li iko misli da su one u taj dil ušle zbog Đilasovog umeća marketinga ili da bi kupili uticaj u DS-u i Vladi i nesmetano zarađivale u najmanju ruku postupajući mimo pravila domaćinskog poslovanja (platiću blagovremeno svoje obaveze, na primer). Da, „debelim” parama te kompanije kupovale su ugled u DS-u, a jasno, delom tih para, Đilas je kupovao „ugled” DS u medijima. Mitrović bi, naravno, da ga zameni al sumnjam da bi SNS da mu poveri takav zadatak. Ume i on, dok ga presipa iz kante u tegle, takođe da poliže pola meda.

Arsa Mitić | 07/07/2013 19:54
Reklama je jedna vrsta prevare, odnosno sredstvo za laž poslovnih ljudi, a marketing je naziv koji treba to da prikrije. Lončar je samo jedan od učesnika u toj prevari.

Bonn Berlin | 07/07/2013 11:27
Da većina novina živi od prodaja oglasa, neke žive i od prodaje magle, čitaj neistine. Na čitaocu ostaje da primeti koje novine pripadaju grupi A a koje grupi B. Samo u Srbiji su sve novine u grupi B. Biće ljudi šokirani istinama ukoliko Srbija jednog dana bude primljena u EU.

mirjana zekovic | 09/07/2013 11:15
Sve najvrednije i najlepše o struci prvi put sam čula od tog sedokosog gospodina koji je uvek znao da prenese svoja znanja i ponekada bio agresivan reagujući na neznanje, bahatost i amaterizam. Divan primer kako nikada ne treba stati u sopstvenom uzrastanju i naporima da se promoviše struka u kojoj mnogo zalutalih narušavaju njen ugled.

svetlanast.st. | 07/07/2013 08:15
Sta čitalac moze da zaključi /i nauči/ čitajuci ovaj intervju? Da je u Srbiji politika marketing /vreme Borisa Tadića/ ali i da je marketing politika /vreme Dragana Đilasa?
Zato Srbija i jeste na dnu u svakom pogledu. Kada bi neki „običan” biznismen zakupio „na veliko” prostor za oglašavanje pa ga krčmio na malo, ako mu zakon to dozvoljava - u redu je. Ako prostor za oglašavanje /na veliko/ zakupi predsednik najveće opozicione stranke /do juče vladajuće/ istovremeno i gtradonačelnik glavnog grada /1/4 Srbije/ možda jeste po zakonu ali nije moralno. Novine više ne „žive” od tiraža /prodaje - narod nema para za kupovinu/, već od oglasa. Zato se u novinama teško odlučuju da kritikuju Bus plus, preskupi most i prilaze, seču platana, predhodnu katastrofalnu reformu pravosuđa, desetogodišnju temeljnu pljačku naroda i države... Sada /posle dogovora u Briselu/ se makar možemo nadati da će EVROPSKA PRAVILA ubuduće važiti i u oblasti marketinga.

22. јул 2013.


НЕ БРАНИМ ЂИЛАСА. БРАНИМ ПРОФЕСИЈУ!

Нити сам позван, нити имам потребу да браним било кога, па ни Драгана Ђиласа, угледног привредника, градоначелника Београда или председника Демократске странке. Он то уме и, по правилу, ради сам. Доста успешно.
Ако већ браним некога, онда је то струка, за коју се борим протеклих педесет година, нарочито последњих тридесетак, када су уочене видне деформације у понашању многих учесника на тржишту маркетиншких услуга у Србији.
Да не би било забуне, прва дискусија о значају доношења кодекса струке вођена је већ на Другом савјетовању југославенских пропагандиста, фебруара 1962. године у Загребу. Прва верзија Кодекса лојалног вршења пропагандне праксе разматрана је на дводневној професионалној манифестацији Дан пропагандиста Југославије, марта 1971. године, да би била усвојена 16. децембра 1976, на Ванредном конгресу Савеза удружења економских пропагандиста Југославије у Загребу.
Један од озбиљних проблема је настао крајем деведесетих година, када струку преплављују англосаксонски термини, као што су Account Manager, Media Buying, Marketing Manager, CEO, Key Account Manager, Deputy Manager, Kreative Director, Copy Texter и други „нобл” наслови, иначе у матерњем језику с адекватним називима.
Буквално највећу штету је нанело називање специфичних агенција – Media Buying, из чега су многи себи дозволили да закључе како се ради о класичним трговинским операцијама: „купим – препродам – зарадим”! Оно тужно у свему овоме јесте, да агенције које се баве маркетингом нису реаговале. Нису то урадила ни струковна удужења, УЕПС, ГМА, IAA, као ни Удружење оглашивача. Нису се огласили ни многи други, па ни наставно особље на високим струковним школама и факултетима. Није било ни гласа а камоли критичког односа према неоправданој употреби страних речи и израза. Несвесно или не, до данашњих дана се наставило с повлађивањем трендовима „европског и светског понашања”.
И сам законодавац је остао заглављен у давној, 1976. години. Тада је последњи пут објавио класификацију пословних занимања, у којој термин „маркетинг” не постоји.
Агенције о којима говорим би требало да се данас, по стварном опису посла којим се баве, називају Агенцијама за пројектовање, програмирање и реализацију медија, терминског и финансијског плана оглашавања. У њима су запослени високо-образовани људи, посебно обучени у коришћењу различитих информација о и са тржишта, са изврсним познавањем математике, статистике, логике, комуникологије, као и других научних дисциплина.
Прозвана агенција Direct Media је само једна од деветнаест значајних агенција у Србији које се, готово на истоветан начин, баве овим послом. Сама Direct Media учествује са мање од једне трећине обима, укупног пословања у овој делатности у Србији.
Господин Жељко Митровић полемише само с једном агенцијом а послује са свих деветнаест. Има их заправо и више, али оне нису предмет годишњих анализа које објављује часопис света маркетинга TABOO.
И не само због тога, заиста није тешко закључити да иницијатива Жељка Митровића није принципијелна. Не ради се о могућем доприносу унапређењу тржишта маркетиншких услуга у Србији, већ о покушају личног разрачунавања са Драганом Ђиласом.

Жозeф-Иван Лончар
Главни и одговорни уредник часописа света маркетинга,
поводом написа НН аутора у рубрици ПОЛИТИКА ОНЛАЈН
14. јула под насловом „Памти, поновиће се”

Komentari čitalaca

15. jul 2013.

Branka Conić
PR Agency Director
New Moment New Ideas Company

Dragi Žozef,
Bila sam malo na odmoru, pa tek sad sa zadovoljstvom čitam intervju sa Vama!
Velika čast, vama, a i njima da vas ugoste.
Jako mi se dopao, bio je iskren i otvoren, sigurno je izazvao brojne oprečne komentare, u vašem maniru.
Mislim da bi trebalo više da vas ima u medijima ovog tipa, kako bi se razbila i dalje prisutna predrasuda o agencijama kao manipulativnim institucijama, za šta su, na žalost, i one same krive.

Drugim rečima, našoj struci treba što više dobrog PR-a!
Veliki pozdrav, Branka

12. jul 2013.

Slavica Lalović
Direktor Marketinga
Grand Prom d.o.o.

Poštovani gospodine Lončar, želim Vam dobro jutro!
Upravo sam pročitala Vas intervju i imam potrebu da Vam čestitam. Dopada mi se ton i atmosfera intervjua; dopada mi se način na koji ste progovorili o sukobu Đilas –Mitrović, o kojem nemajući potrebu da zalazim dublje u materiju i sledeći samo svoje instinkte, imam istovetno mišljenje. Oduvek mrzim hajke.
Eto, ja intervju ne pročitah u Politici, iako je čitam od malih nogu. Moju Politiku prestigao je internet, Media marketing i vreme koje provodim u radnoj fotelji.

Želim Vam svako dobro.
Srdačan pozdrav, Slavica

25. jul 2013.

PRAZNO BURE PRAZNO ODJEKUJE!

Nisam pročitao intervju u Politici, ali sam pročitao ove komentare i Žozefom autorizovani tekst intervjua.
Da budem iskren, neki od objavljenih komentara su mi se svideli. U njima se, ustvari, vidi koliko ko mnogo ili mnogo manje zna, odnosno nečije poznavanje značaja marketinga.
Nažalost, moram da konstatujem da smo mi nacija koja je u mnogo čemu nepismena. U marketingu to je još najizraženije, pa bi se slobodno moglo reči da naše pismene ljude iz te oblasti možemo na prste izbrojati?
Ne smatram da je sramota ako se neko ne upušta u izučavanje značaja, uloge i potrebe za marketingom, ali zato mislim da je velika sramota onih koji (čak se i ja stidim zbog njih) uzimaju učešća u oceni značaja i potrebe za marketingom iako malo ili nimalo o marketingu znaju!
Nazalost, kod nas u svemu su isprednjačili oni za koje bi sam NJEGOŠ rekao PRAZNO BURE VECMA ZVUČI!, tako da su oni sad ti koji se najviše pitaju. A kaka je tek nama sa njima? - pa nema veze, na poslednjem smo mestu, nemamo gde više da padnemo!!!!
Što se tiče Željka Mitrovica i njegove imperije, ja tu samo imam jednu zamerku (neka krade koliko god može) da bar, umesto u još neki studio, nešto para ulozi u ćupriju za onu svoju pevaljku sšo ne može preko reke jer je ona stara ćuprija pala, pa onda neka na sva usta urliče i na druge za koje misli da su mu slični!
Žozefu čestitam, on me podseća na vino, ŠTO JE STARIJI TO SU MU RAD IKOMENTARI SVE BOLJI

Pozdravljam i njegove saradnike i o njima imam lepo mišljenje.

Ljubomir Katić,
Grafički inženjer u penziji

Допринос и подршка маркетиншким посленицима

Интервју са Жозефом-Иваном Лончар

8. јул 2013.

ПРОЧИТАЈТЕ АУТОРИЗОВАНИ ТЕКСТ ИНТЕРВЈУА

Недељно издање Политике од 7. јула, у свом редовном додатку "Спектар" објавио је интервју са Жозефом-Иваном Лончар. Повод је конференција о могућем репозицонирању српске привреде на основама филозофије маркетинга, која је у припреми и која је планирана да се одржи почетком наредне године. За часопис ТАBOO и његовог власника, објављивање својеврсног интервјуа на страницама „Политике" је велика част. Која обавезује. Али и стимуланс да се улажу нови напори који се могу дати на оживљавању привреде Србије применом низа инструмената које пружа све богатија теорија маркетинга и тржишних комуникација. Успут, нека остане забележено да је ово значајан допринос и подршка маркетиншким посленицима који не уживају подршку у одређеним срединама која би, највероватније, требало да им припада према знању с којим владају и богатом искуству које је видно. Политици, њеним уредницима и новинарима од срца хвала. Њихов гест заслужује сва признања. Сам интервју био је на преко 9.000 словних знакова. Предвиђени простор нудио је 6.000 - за једну трећину мање. Скраћивање није увек најбоље урађено. Неке мисли су остале недоречене, неки ставови недовољно јасни. Скраћивање је неприкосновено право уредника. И ту нема ништа да се каже. Објављивање ауторизованог интервјуа може бити од значаја за професионалну јавност. И ето разлога са се објави.

3. јул 2013.

Одлуке жирија смотре креативног стваралаштва СНАГА КРЕАТИВНОСТИ 2013.

Познати победници за период јануар - април 2013. године

Поштовани посетиоци и читаоци нашег сајта, пред вама су најбоље комерцијалне ТВ огласне поруке за прва четири месеца у избору жирија Света маркетинга и часописа TABOO. Након процеса (ре)конструисања жирија, који сада броји петнаест чланова, нови жири је имао „пуне руке“ посла и изабрао најбоље спотове за месеце: јануар, фебруар, март и април!

За јануар месец није било пуно кандидата у ужем избору селекторске комисије с обзиром да је било доста „преливања“ из месеца децембра (већ раније уочени тренд). У конкуренцији су била два ТВ спота: банка и грицкалица. За фебруар месец је била слична прича те су се четири ТВ спота нашла у конкуренцији: слаткиш, пиво, сок и мобилни оператер. Видан је значајнији пораст продукције у месецима март и април, што се и може видети на табелама. На оцењивање жирију достављено је седам ТВ спотова за март а осам спотова за април месец. Укупно је гласало дванаест чланова жирија од могућих петнаест. То је за сваку похвалу. Поред комплетног материјала који је пред вама, у новом броју часописа TABOO који излази из штампе 10. јула, објављујемо писана образложења и коментаре чланова жирија о победничким ТВ спотовима. У часопису се налазе и биографије чланова жирија за нови циклус смотре креативног стваралаштва СНАГА КРЕАТИВНОСТИ, као и прикази првих запажених огласних кампања.

погледајте номиноване ТВ спотове ►►►

Нескривено и исказано задовољство Дама

4. јун 2013. године

У Ечкој успешно завршена 60. креативна радионица Жозеф и пријатељи

INOVACIONI SEMINAR U NIŠU

14. maj 2013.

Sreda, 15. maj 2013. godine u 12. sati na Ekonomskom fakultetu u Nišu biće održan Inovacioni seminar, pod naslovom: Trgovinska diplomatija: veština pregovaranja i umeće sklapanja kupoprodajnog ugovora. Seminar organizuju Prof. dr Sreten Ćuzović i Doc. dr Svetlana Sokolov Mladenović.

SVE JE, NAIZGLED, ISTO. ALI NIJE!

Utakmica se zahuktava. Uvode se novi igrači

30. april 2013. godine

Poslovanje specijalizovanih preduzeća
za planiranje oglašavanja i zakup oglasnog prostora

Prema privremenim rezultatima poslovanja u 2012. godini, u grupaciji specijalizovanih preduzeća za planiranje oglašavanja i zakup oglasnog prostora (bolji poznavaoci struke znaju da je ovo izmišljen opis poslovanja agencija koje se, u suštini, bave kupovinom i preprodajom oglasnog prostora), skoro da nema ništa posebno.

Zapravo, tabela, iz opravdanih razloga, nosi napomenu da su u pitanju privremeni rezultati poslovanja. Sedamnaest izabranih firmi u stvari su firme koje su poslovale i u 2011. godini te njihovi rezultati poslovanja u protekloj, 2012. godini.

U ovoj poslovnoj grupaciji, zapravo, nije poznat broj učesnika. Bolji poznavaoci načina „rasprodaje” oglasnog prostora, naročito od strane pojedinih TV stanica, tvrde da je spisak poduži, da se broji i preko stotinu subjekata. U pitanju su, navodno, mnoge producentske kuće, pa i sportske organizacije koje za svoje proizvode ne mogu da dobiju novac od TV stanica, već to „kompenzuju” sekundama koje moraju biti plasirane (prodate) u limitiranom vremenskom razdoblju koje odredi TV uprava. Vrlo verovatno, po sistemu „daj šta daš”, tzv. „mali” preprodaju svoje sekunde tzv. „velikima” koji znaju kako da ih utroše!

Ukupan prihod analiziranih sedamnaest firmi u protekle dve godine skoro da je isti – prihod u 2012. u odnosu na 2011. manji je za 0,42odsto!

Neto dobitak je manji nego u 2011. godini – za oko 7 odsto. I sad evo jednog ekonomskog nonsensa – sa skoro istim prihodom i sa smanjenom neto dobiti broj zaposlenih je povećan za nepuna tri poena (sa 258 na 265 zaposlenih). Buduće vreme će brzo pokazati da li su ovo neke dugoročne strategije (nevidljive po namerama) ili su plod određenih okolnosti.

Ono što je najzanimljivije: priče sa tržišta koje su kolale tokom protekle godine o otežanim uslovima privređivanja, o otpuštanju radnika, o tržišnoj neizvesnosti, kao da su svojevrsni element tržišne utakmice u repozicioniranju pojedinih firmi koje, „kao glavni igrači”, svoje klijente vode kroz više svojih firmi, ne ističući na bilo koji način njihovu vlasničku strukturu i povezanost kako bi se stvarno povećan prihod učinio „nevidljivim”.

Sledstveno prethodnom zaključku, bio bi nonsens analizirati pojedinačne rezultate poslovanja.

PREUZMI TABELU Specijalizovana preduzeca za planiranje oglasavanja i zakup oglasnog prostora

SUNOVRAT LPT. SKOK COMMUNIS-A. OSIM GREY-A NIKO NIJE OSTAO NA ISTOJ POZICIJI...

Prvi privremeni rezultati o poslovanju agencija u 2012. godini

26.4.2013.

Indikatori su se obistinili: LPT iz godine u godinu sve lošije posluje. U prošloj, 2012. godini, prema prvim privremenim rezultatima iz analize poslovanja, agencija nije uspela da se plasira među prvih dvadeset pet specijalizovanih preduzeća za tržišne komunikacije na osnovu poslovnog prihoda (neto fakturne realizacije)!COMMUNIS predstavlja najveće iznenađenje: poslovni prihod je 3,33 puta veći nego prethodne – 2011. godine, dobit je povećao 533 puta (!) a porastao je i broj zaposlenih – za preko 20%, sa 40 na 49 radnika! Pošto je protekla godina bila izborna kada je, po pravilu, više posla na tržištu, Ivanu Stankoviću predstoji veliki napor da sačuva poziciju izazivača.Dok MMS COMMUNICATIONS iz godine u godinu jača svoje tržišne pozicije (ne baš jasnim tržišnim ponašanjem: pod imenom četiri privredna subjekta a sa jednim računom i bilansom!), dotle su rezultati NEW MOMENT NEW IDEAS COMPANY, IDEA PLUS COMMUNICATIONS, OVATION ADVERTISING i FULLHOUSE OGILVY sve respektabilniji.Zanimljiva je i ova gruba podela: pet agencija ima poslovni prihod iznad pet stotina miliona; šest se nalaze u grupi između dve stotine i pet stotina miliona dinara; ostalih četrnaest je izmedju stotinu četrdeset pet miliona i stotinu devedeset.Devet od dvadeset pet agencija ostvarilo je manji poslovni prihod negou 2011. godini. Posmatranoj grupi to nije smetalo da poveća svoj poslovni prihod za preko 23 procenta, odnosno za 1,6 milijardi dinara!Prvih dvadeset pet agencija za više od dva puta (2,34) povećalo je neto dobitak (pre oporezivanja), sa 189 na 444 miliona dinara! Povećao se i ukupan broj zaposlenih: sa 655 na 681 – za skoro 4%. Kada bude obrađena kompletna lista svih agencija za tržipne komunikacije, bolje će se uočiti pod kojim uslovima su nastale ove značajne promene.Svega jedna agencija zapošljava više od stotinu radnika; pedeset i više – dve, između dvadeset pet i četrdeset devet – sedam; od deset do dvadeset četiri – jedanaest, a od jednog do devet radnika – četiri. Najmanji broj zaposlenih u jednoj firmi je četiri.

PREUZMI TABELU PRVIH 25 NAJUSPEŠNIJIH AGENCIJA U 2012. GODINI

DANAS U PLUSU

Poslovanje štampanih medija u 2012. godine

25. april 2013. godine

Sa finansijskim gubitkom prošlu poslovnu godinu su okončali listovi Politika, Dnevnik, Novosti, Novi Magazin i Akter, dok su dobit ostvarili Danas, Blic, NIN, Vreme, Pečat, Kurir i Informer. Politika novine i magazini, koja je 2012. godine zapošljavala 326 ljudi, ima najveći gubitak – 270,1 miliona dinara. Kumulirani gubitak ove kuće iznad visine kapitala iznosi 3,9 milijardi dinara. Novosadski Dnevnik takođe je poslovao sa gubitkom od oko 46,7 miliona dinara. Novine koje zapošljavaju 145 ljudi imaju kumulirane gubitke iznad visine kapitala od 444,1 milion dinara. Večernje novosti su prošlu godinu okončale sa gubitkom od oko 96,3 miliona dinara. List koji zapošljava 446 ljudi ima kumulirane gubitke iznad visine kapitala od 136,1 miliona dinara. Nedeljnik Novi magazin drugu godinu zaredom posluje s gubitkom, koji je prošle godine iznosio 35,1 milion dinara. Novina koja zapošljava 19 ljudi ima kumulirane gubitke iznad visine kapitala od 71,5 miliona dinara. Sa gubitkom od devet miliona dinara poslovao je i nedeljnik Akter, koji godinama nema ni jednog zaposlenog, a gubici iznad visine kapitala su mu 2,9 miliona dinara. Najveću dobit među novinama ima Blic (obuhvaćen je i tabloid Alo) od 401,6 miliona dinara. Ova kuća zapošljava 315 ljudi. Dnevni list Danas završio je prošlu godinu sa dobiti od 724.000 dinara i sa 70 zaposlenih. Nedeljnici NIN, Vreme i Pečat poslovali su pozitivno u prošloj godini. NIN, koji ima kumulirane gubitke iznad visine kapitala od 19,9 miliona dinara, prošle godine je, sa 22 zaposlena, ostvario dobit od 8,5 miliona dinara. Vreme je ostvarilo dobit od 500 dinara, a Pečat dobit od 29.000 dinara.Tabloid Kurir, koji ima 161 zaposlenog, poslovao je prošle godine s dobiti od 79 miliona dinara, a Informer, koji je osnovan u martu 2012, godinu je okončao s dobiti od 14,69 miliona dinara i 22 zaposlena. Svoje finansijske izveštaje za prošlu godinu štampani mediji su, kako zakon nalaže, podneli Agenciji za privredne registre Republike Srbije.
(Objavljeno u listu Danas, 23.04.2013. godine)


STUDENTI PSIHOLOGIJE PRVI SVEDOCI RASTUĆEG INTERESOVANJA

Započeo ciklus kreativnih radionica ŽOZEF I PRIJATELJI

18.4.2013.

Autor plakata docent dr Dejan Pajic sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Na poziv doktora Mikloša Biro, redovnog profesora na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Žozef-Ivan Lončar, osnivač i glavni i odgovorni urednik časopisa sveta marketinga „Taboo“ održao je 17. aprila svoju, 58. po redu kreativnu radionicu pod već uvedenim nazivom „Žozef i prijatelji“.Tema „Razumevanje filozofije marketinga: od proizvodne, preko prodajne do tržišne (marketinške) orijentacije preduzeća“ saslušana je (i odgledana – kao ilustracije poslužilo je nekoliko desetina komercijalnih TV oglasnih poruka nastalih na prostoru bivše Jugoslavije s ogromnim emotivnim nabojem i preko stotinu slika, grafikona, shema i drugih ilustracija) sa velikom pažnjom. Izlaganje je pratilo oko sedamdeset studenata sa katedre za psilohogiju, pretežno sa treće i četvrte godine studija. Po pozivu, odazvalo se i više studenata sa Ekonomkog istog univerziteta.Na pitanje otkuda tako topao i dug aplauz po završenom izlaganju, što nije baš uobičajen „manir“ studenata na ovakvim tribinama, dobijen je zanimljiv odgovor: prvi put slušamo o razumevanju filozofije marketinga na slikovit način, kroz isticanje poslovnih slučajeva nastalih na tim principima.Sledeća, 59. po redu kreativna radionica planirana je za 16. maj, na EDUCONS UNIVERZITETU (Sremska Kamenica). Tema je ista ali će biti detaljnije obrazlagana (kroz četiri umesto nepuna dva časa koliko je bilo vremena na ovoj tribini). Predviđena su i dva časa za razgovor sa studentima i nastavnim osobljem.Do letnjeg raspusta održaće se još jedna – ali dvodnevna, 31. maja i 1. juna - 60. po redu kreativna radionica ŽOZEF I PRIJATELJI. Namenjena je damama u marketingu na osnovu pokrenute inicijative povodom 8. marta – BUDITE MOJI GOSTI. Pored celodnevnog razmatranja i razumevanja filozofije marketinga, drugi dan rada biće posvećen razmišljanju doktora Filipa Kotlera i njegovog viđenja osnova filozofije na kojima temelji svoje viđenje zakonitosti u marketingu.Predavanje i diskusija zasnovana je na dva filma o Filipu Kotleru (prosečne dužine od po cca pedeset minuta), titlovanih na srpski jezik.Organizacija ciklusa kreativnih radionica je deo non-profit kampanje koju Žozef-Ivan Lončar i zaposleni u časopisu TABOO sprovode kao deo realizacije njihove misije u razvoju marketinške scene u Srbiji.

 

 

INFORMACIJA ZA NOVINARE, Broj 1011/2013

Proglašeni najbolji radovi na smotri kreativnog stvaralaštva Snaga kreativnosti 2013.

Pančevo, 3. april 2013. godine

LAUREATIMA U ČAST

Upravo je danas okončana, peta po redu, nacionalna smotra kreativnog stvaralaštva SNAGA KREATIVNOSTI 2013. za radove koji su nastajali tokom 2012. godine za potrebe srpske privrede a u produkciji specijalizovanih agencija i preduzeća koja posluju na tržištu marketinških usluga u Srbiji.

Manifestacija je održana, a to već postaje tradicionalno mesto okupljanja, u Svečanoj sali upravne zgrade Beogradskog sajma.

Nagrade POVELJA POBEDNIKA i FINALISTA (u nominaciji) ravnopravno i istovremeno dobijaju oglašivač i agencija i zajednička su dela.

Agencija PROFILE dvostruki laureat priznanja POVELJE POBEDNIKA

U kategoriji TV oglasnih poruka, u konkurenciji pet nominovanih finalista, pobedila je komercijalna TV oglasna poruka „Loto sastanak sa srećom“, rađena za oglašivača DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJE. Agencija je DRAFTFCB AFIRMA.

U kategoriji serije TV spotova među četiri nominacije pobedili su spotovi „Auto kasko osiguranje“ rađenih za potrebe KOMPANIJE DUNAV OSIGURANJE. Agencija je PROFILE.

Za najbolji slogan u 2012. godini, u nominaciji tri rada, pobednik je tekst „Svaki popis daje opis“, rađen za potrebe REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU. Agencija je BLUMEN GRUPA.

U najtežoj grupi, koja predstavlja vrhunac marketinške struke – zapažene oglasne kampanje – među šest kampanja koje su izborile atribut „nominacija“, pobedila je kampanja „Auto kasko osiguranje“ rađena za potrebe KOMPANIJE DUNAV OSIGURANJE. Agencija je PROFILE.

Na taj način agencija PROFILE je dvostruki laureat ovogodišnje smotre kreativnog stvaralaštva SNAGA KREATIVNOSTI. Uobičajeno je da na profesionalnim manifestacijama, festivalima, smotrama ... autori zapažene oglasne kampanje (ne može se upotrebiti superlativ „najbolja“ jer žiri ne ocenjuje efikasnost – to se radi po nekim drugim procedurama i od strane posebno komponovanih žirija), osvoje i druga priznanja bez kojih ne bi mogli da budu proglašeni u najtežoj profesionalnoj disciplini. Paralele radi, samo radi boljeg razumevanja: Oskar za film, po pravilu, istovremeno ponese nagrade po još nekoliko kriterijuma: glumac, sporedna uloga, muzika, reditelj, scenarista ... Bez tih, drugih nagrada, film ne bi mogao biti dobitnik Oskara!

U ime nagrađenih, prigodnom besedom zahvalila se gospođa Nataša Pavlović Bujas, direktorka Agencije za tržišne komunikacije BLUMEN GROUP.

Za dopunske informacije:

Dušan Šunjka, izvršni direktor organizatora – SVET MARKETINGA i sekretar Selektorske komisije.

Telefoni: 013 25 80 341 i 060 33 03 328.

Imejl: dsunjka@taboomagazine.org

 

Snaga kreativnosti 2013. godine

 

Pregled finalista po agencijama i oglašivačima

25. mart 2013. godine

U sredu, 3. aprila, u Svečanoj sali upravne zgrade Beogradskog sajma, biće poznati slavodobitnici Povelje pobednika SNAGE KREATIVNOSTI u sve četiri takmičarske kategorije.

Smotra kreativnog stvaralašštva, SNAGA KREATIVNOSTI 2013., predstavlja najbolje nastalo u 2012. godini. Praćenje tržžiššta oglaššavanja tokom 365 dana u protekloj godini, pratila je i selektovala Selektorska komisija od pet članova. Konačan izbor izvrššio je žŽiri manifestacije SNAGA KREATIVNOSTI, od trianest članova. Odluka je doneta na godiššnjem sastanku žžirija, održžanom 15. marta. Ovo je non-profit aktivnost časopisa TABOO i njegovog izdavača SVET MARKETINGA, a na osnovu programa aktivnosti na utvrđivanju i razvoju tržžiššta marketinšških usluga u Srbiji, kojeg su usvojili članovi Saveta izdavača časopisa TABOO.

Početak manifestacije je u 14.14 časova. Očekivano vreme rastanka je do 16.16 časova. Zdravicu u čast laureata držži Sava Jojić, vlasnik MAČKOVOG PODRUMA - uvek uz nas i s nama.

Nominacije mozete pogledati ovde.

 

Snaga kreativnosti 2013. godine

 

20. mart 2013. godine

Smotra kreativnog stvaralaštva

SNAGA KREATIVNOSTI 2013.

Žiri doneo odluku: poznati finalisti

Rezultati smotre kreativnog stvaralaštva koje je nastajalo tokom 2012. godine, u okviru manifestacije SNAGA KREATIVNOSTI i koja traje već pet godina, poznati su.

Spisak finalista možete pogledati ovde.

Žiri profesionalne manifestacije SNAGA KREATIVNOSTI 2013. ocenjujući prošlogodišnju produkciju, izabrao je radove u ocenjivačkoj fazi – uži izbor. Time su ti radovi stekli priznanje finaliste.

Podsećanja radi, u pitanju je non-profit aktivnost časopisa TABOO i njegovog izdavača SVET MARKETINGA, kao doprinos formiranju i razvoju marketinških usluga u Srbiji.

Manje-više, poznata je procedura ali da se, zbog „novih naraštaja“, ponovi:

Izbor radova vrši Selektorska komisija sastavljena od petoro članova iz stalnog sastava Redakcije časopisa TABOO.

Oni dnevno prate tržište oglašavanja u Srbiji. Svoje predloge dostavljaju žiriju, sastavljenog od trinaestoro članova: autoritativnih, kvalifikovanih, moralnih stručnjaka, bez mogućnosti sukoba interesa.

Žiri ocenjuje i komentariše komercijalne TV oglasne spotove na mesečnom nivou i proglašava pobednika meseca. Pobednici meseca finalisti su za godišnju selekciju i izbor TV spota godine.

Izabrani (zapaženi) slogani i oglasne kampanje predstavljaju se na sajtu www.taboomagazine.org i objavljuju na stranicama časopisa TABOO.

Među finalistima je izvršen uži izbor radova koji su nominovani za osvajanje najvećeg priznanja smotre: POVELJE POBEDNIKA (u takmičarskim kategorijama).

Predviđena su i sledeća priznanja:

 • Diploma finaliste, i
 • Priznanje Selektorske komisije.

U vesti koju ćemo objaviti u petak, 22. marta, saopštićemo listu nominovanih radova za najveća priznanja.

IZLOŽBA RADOVA 

Zahvaljujući snažnoj podršci članova Pula kolektivnih pokrovitelja smotre kreativnog stvaralaštva SNAGA KREATIVNOSTI, pored audio-vizuelne prezentacije komercijalnih TV oglasnih spotova (selekcija; uži izbor, nominacija, pobednici), po prvi put u proteklih pet godina biće postavljena i izložba „zapaženih oglasnih kampanja“. Pored svih sadržaja i materijala koji su bili uvršteni u snagu kampanje, obrazloženje ciljeva i eksplikacija ideje vodilje (to je, inače, bilo predstavljano i na stranicama časopisa TABOO i na sajtu: www.taboomagazine.org), novina je predstavljanje autorskih timova, stvaralaca kampanje.

Time se, na sasvim određeni način, ispravlja, u bukvalnom smislu reči „istorijska nepravda“: znala su se imena oglašivača i agencija ali ne i ljudi, stvaralaca, čija su to autorska dela. (O tome više u narednom broju časopisa TABOO: Ko su autori i njihova prava. Agencija kao korisnik tih prava).

IZLOŽBA SE SELI U NOVI SAD

Od 8. do 19. aprila, Izložba smotre kreativnog stvaralaštva seli se u Novi Sad. Domaćin izložbe je Institut za transfuziju dizajna i njen domaćin Branislav Bane Radošević.

Izložbu će pratiti predavanja, aktuelne tribine i tematski okrugli stolovi.

Iznenađujuće zvuči, i neki drugi industrijski centri naprasno pokazuju interesovanje da budu domaćini ovako koncipirane izložbe.

Predlog će biti iznet pred članove Pula kolektivnih pokrovitelja i članove Saveta izdavača časopisa TABOO, glavnih finansijera kontinuiranih aktivnosti pod imenom časopisa TABOO ili njegovog izdavača – SVETA MARKETINGA.


Za dopunske informacije: Dušan Šunjka, izvršni direktor

Njegov mejl: dsunjka@taboomagazine.org

Broj mobilnog: 060 33 03 328

Direktan broj telefona: 013 25 80 341

Занимљива информација

30. мај 2013.

ПРАВИ, МАЛИ ЈУБИЛЕЈ

Разумевање филозофије маркетинга: од производне, преко продајне до тржишне (маркетиншке) оријентације предузећа, тема је 60. по реду креативне радионице у реализацији часописа ТАБУ.

Медијатор дводневне радионице је Жозеф-Иван Лончар, главни и одговорни уредник часописа света маркетинга ТАБУ.

Приказујући серију од неколико десетина комерцијалних ТВ огласних и радио порука насталих крајем прошлог века, које су красиле снажан емотиван набој и јасноћа поруке, после којих није могло а да се не оствари интерактиван однос између оглашивача и примаоца порука, као и преко три стотине слика, графикона, дијаграма, изјава и порука светских великана – теоретичара, али и привредника, успешних корисника те филозофије, Жозеф Лончар ће покушати да уведе учеснице (креативна радионица је искључиво посвећена дамама којима је основна професионална преокупација маркетинг у теорији и пракси, и које су прихватиле позив БУДИТЕ МОЈЕ ГОШЋЕ објављен поводом протеклог 8. марта) у танане тајне маркетиншке филозофије и њене могуће примене.Котизација није предвиђена. Нису предвиђени ни други уобичајени финансијски аранжмани у Србији уочених код ове врсте пословне активности.Реализација овог програма је у оквиру мисије часописа на унапређењу тржишта маркетиншких услуга у Србији, а прихваћене од чланова Савета издавача часописа ТАБУ.

Поента овог догађања је у разумевању умећа креативног тумачења пословних циљева, начина коришћења различитих информација код дефинисања пословне политике, те стратегије и тактике њене реализације. Изведено из ње, дефинисање продајне политике, комуницирања са тржиштем и слично.Посебна пажња биће посвећена могућим приступима оглашивача (привреде и давалаца услуга) у избору агенције за тржишне комуникације или других пословних активности али, исто тако, и како агенција да бира свог клијента за пословног партнера, што би иначе требало да буде њено аутономно (или дискреционо) право.Други дан рада посвећен је разумевању ОСНОВА МАРКЕТИНГА о чему Филип Котлер (родоначелник философије маркетинга) и његови пријатељи говоре кроз два едукативна филма (од 57 и 72 минута трајања). Значи, учесници 60. креативне радионице ће кроз разговор покушати да протумаче њихове поруке и умеће интертретација у пројектовању и програмирању тржишних активности.Креативна радионица, 60. по реду, одржава се 31. маја и 1. јуна у Хотелу КАШТЕЛ у Ечкој (на путу Београд – Зрењанин).

Више информација на друштвеној мрежи ФЕЈСБУК, на страницама ДАМЕ У МАРКЕТИНГУ.

 

Snaga kreativnosti 2013. godine

 

18. mart 2013. godine

Pomera se datum – novi je 3. april 2013. godine

SNAGA KREATIVNOSTI: ŽIRI ZASEDAO

Selekcija, finalisti, uži izbor, pobednici po kategorijama

Kada je, krajem prošle godine, utvrđivan datum održavanja, pete po redu, manifestacije SNAGA KREATIVNOSTI – 27. mart, u kalendaru sajmova za 2013. godinu bilo je neizvesno održavanje ovogodišnjeg Sajma automobila. Glavni razlog, pretpostavlja se, bio je otpor dilerske mreže koja beleži katastrofalan pad u prodaji novih automobila u poslednjih nekoliko godina zaredom.

Sva sreća da svetski proizvođači automobila, kao i u mnogim drugim sferama privređivanja, nasuprot navikama i ponašanju srpske privrede, imaju dugoročne vizije poslovanja, da vladaju tzv. kriznim menadžmentom, da sjajno poznaju i koriste misli i poruke Pitera Drakera (mnogim srpskim privrednicima i funkcionerima, kako vladinim tako i komorskog mehanizma, izgledno je, i nepoznat autor i nepoznate njegove misli i naučno dokazani stavovi), te donesoše jedinu ispravnu odluku: Obavezno nastupiti na beogradskom Sajmu automobila, „ljubomorno“ čuvati do sada stečene pozicije i, po mogućnosti, spletom tržišnih aktivnosti – pre svega, komunikacijama, ojačati stečeni ugled i prestiž. I, tako, na svu sreću, Sajam automobila u Beogradu je pred nama. Usledila je prirodna reakcija: javiše se naše specijalizovane agencije i preduzeća već angažovane od pojedinih izlagača, a u vreme održavanja još će više biti u svakodnevnom servisiranju svojih klijenata. Javiše se i mediji – i novinari i njihove oglasne službe. I oni kažu da će biti usmereni na taj, svojevrsni, privredni događaj – jer on to i jeste, to nije samo stvar i uspeh uprave Beogradskog sajma. To je, par ekselans, uspeh srpske privrede. I, eto, jedinog razloga za pomeranje datuma manifestacije. Znači, manifestacija SNAGA KREATIVNOSTI 2013. sa radovima iz produkcije 2012, organizovaće se 3. aprila u 14.14 časova, u Svečanoj sali upravne zgrade Beogradskog sajma.

ŽIRI ZASEDAO. I ODLUČIO ...

Žiri manifestacije SNAGA KREATIVNOSTI, 14. marta održao je svoj završni, godišnji sastanak na kojem su, nakon audio-vizuelnih prezentacija radova selektovanih tokom kalendarske 2012. godine, kroz nekoliko faza rada:

 • potvrdio selekciju radova u zvaničnoj konkurenciji,
 • izabrao finaliste,
 • izvršio uži izbor (nominaciju kandidata za pobednike),
 • izabrao pobednike u kategorijama:
  • komercijalni TV oglasni spot,seriju TV oglasnih spotova (najmanje tri u seriji),
  • slogan,
  • zapažene komercijalne oglasne kampanje.

 

Žiri je zasedao u sledećem sastavu:

Mr Miroslav Mušič, predsednik žirija.

Članovi: dr Galjina Ognjanov, Branka Otašević, profesor dr Miroljub Radojković, profesor dr Milivoje Pavlović, profesor dr Slavko Kovačević, profesor Zoran Blažina, Dejan Vukelić, Draško Jovanović i Prvoslav Plavšić (10).

Žiri

 

U susret kreativnom stvaralaštvu

 

6. mart 2013. godine

MAČKOVA ĆE BITI ZDRAVICA U ČAST SLAVODOBITNIKA

Ako je Marketinški događaj godine
ocena i priznanje uspešnom poslovanju,
onda je Snaga kreativnosti pobeda struke,
kreativnog stvaralaštva koju mnogi razumeju.

U završnoj su fazi pripreme za održavanje, pete po redu, profesionalne manifestacije SNAGA KREATIVNOSTI na kojoj će se, odlukom trinaestočlanog Žirija časopisa TABOO, sastavljenog od vrhunskih profesionalaca koje, danas, Srbija može da da, proglasiti:

- Najbolja komercijalna TV oglasna poruka,
- Najbolja serija komercijalnih TV oglasnih poruka (minimum tri TV spota u seriji),
- Propagandni slogan 2012. godine,
- Zapažena oglasna kampanja (korišćenjem najmanje tri medija ili propagandnih sredstava),
- Zapažena non-profit društvena kampanja.

U obzir su uzeti radovi isključivo namenjeni domaćoj privredi stvoreni u nacionalnoj produkciji.


U selekciji radova vršene tokom protekle, 2012. godine od strane petočlane Selektorske komisije Sveta marketinga, kao i mesečnim izborom TV spota meseca (u pojedinačnoj konkurenciji), Žiri će pobednike tražiti među:

- 11 TV spotova, pobednika meseca,
- 15 propagandnih slogana,
- 28 zapaženih oglasnih kampanja.

Na osnovu Pravilnika, Selektorska komisija će predložiti žiriju da, pored jedanaest komercijalnih TV oglasnih poruka, u obzir uzme još devet TV spotova koji su visoko ocenjeni od strane članova žirija tokom mesečnih ocenjivanja TV ili filmske produkcije. (Januar 2012. zbog slabe ponude, nema kandidata.)

Sednica žirija je zakazana. Očekuju se odluke kome će pripasti:

- Povelja pobednika (u takmičarskim kategorijama),
- Diploma finaliste,
- Priznanje Selektorske komisije.

Svečanost je 03. aprila pa, eto, još jednog razloga više da tog dana krenete put Beogradskog sajma. Sada se već može upotrebiti izraz tradicionalno mesto - u Svečanu salu upravne zgrade.

Početak je, takođe već tradicionalno, u 14.14 časova.

Kako je predviđena audio-vizuelna prezentacija TV spotova i zapaženih slogana, te izložba radova u kategoriji zapaženih oglasnih kampanja, moguć rastanak može se očekivati oko 16.16 časova.

Pobedničku zdravicu održaće gospodin Sava Jojić, vlasnik Mačkovog podruma, u čijim vinima uživamo poslednjih nekoliko godina.

Ko će, u ime slavodobitnika uzvratiti na zdravicu, danas ne znamo.

__________

Podsećanja radi, Snaga kreativnosti je non-profit aktivnost. Bilo ko od zainteresovanih nije mogao da utiče na izbor radova u selekciji, ne postoje prijave, kotizacije, participacije, niti drugi oblici mogućih finansijskih aranžmana.

Ako bolje pogledate spisak radova po kategorijama u selekciji, lako ćete videte da je najmanje radova od strane organizatora, članova Saveta časopisa TABOO. Na to smo svi veoma ponosni.

__________

Spisak radova u selekciji, kao i članova žirija, postavljeni su u okviru stranice Snaga kreativnosti na ovom sajtu.

_________

Za dopunske informacije, Dušan Šunjka, izvršni direktor SVETA MARKETINGA očekuje, ako zatreba, vaše pozive.

Fiksni: 013/25-80-341
Mobilni: 060/33-03-328
Imejl: dsunjka@taboomagazine.org
 

Prijava za besplatni prijem časopisa Taboo

 

Pisma čitalaca

PODRŠKA

5. septembar 2013.

Poštovani gospodine Lončar,

Zahvaljujem Vam se, u ime studenata i u moje lično ime, povodom objavljenog prikaza u poslednjem broju časopisa sveta marketinga TABOO.
Časopis TABOO već dvanaest godina: informiše, promoviše i sugeriše šta je to društveno-odgovorni marketing.
Društveno-ekonomske prilike su se menjale u svetu marketinga, a Vi ste bili stalni hroničar koji je odolevao mnogim iskušenjima turbulentnog okruženja.
Uspeli ste da budete lider u oblasti marketinga i tržišnih komunikacija u Srbiji.
Vaše dugogodišnje iskustvo u oblasti marketinga dodelilo Vam je, zasluženo, priznanje: lider-bard iz oblasti marketinga. Naučno-stručnoj eliti iz oblasti marketinga u Srbiji „darivali” ste novitete koje je iznedrila savremena teorija i progresivna praksa tržišno razvijenih zemalja.
Vaš časopis postao je „obavezna” literatura studentima ekonomskih i drugih fakulteta. Lepo dizajniran časopis i sadržajno osmišljen, obezbedio je sebi počasno mesto u bibliotekama visokoškolskih ustanova.
Nadalje, bio bi greh ako ne bih pomenuo i Vaš promociono-komunikacioni miks napravljen od najboljih udžbenika, monografija, naučno-stručnih radova profesora i saradnika ekonomskih i drugih fakulteta.

Na kraju, ali ne i po važnosti. Želim Vam puno uspeha u budućem radu.

Vi ste dokaz da i pored „demarketinnga” u uslovima globalne finansijske i ekonomske krize, još uvek ima nade za društveno-odgovorni marketing. Na delu je svojevrsni antikrizni marketing koji promoviše redakcijski kolegijum i saradnici časopisa Taboo.

Srdačan pozdrav.

Dr Sreten Ćuzović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta
Univerziteta u Nišu

 

Selektorsko budno oko

TRŽIŠTE OGLAŠAVANJA JULA I AVGUSTA

8. oktobar 2013.

Petočlana selektorska komisija časopisa TABOO koja prati, analiza i selekcioniše radove na oglasnoj sceni u Srbiji a izabrane radove šalje petnaestočlanom žiriju manifestacije SNAGA KREATIVNOSTI, završila je svoj rad zaključkom o oglasnoj sceni tokom jula i avgusta 2013. godine.
 
Iako nije uobičajeno, oglasna scena u letnjim mesecima bila je burnija od očekivane. Mnoštvo novih komercijalnih TV oglasnih poruka i zapaženih oglasnih kampanja (tri i više oblika pojavnosti: oglašavanje u štampanim ili na elektronskim medijima, spoljno oglašavanje, propagandna sredstva na mestima prodaje i informativno-propagandni materijali).
 
Zapažena je i jedna serija TV spotova (tri i više na istu temu).
 
Članovi žirija, sve je očitije, imaće mnogo posla na godišnjem sastanku (krajem februara ili početkom marta) kada će se ponovo žirirati i doneti odluke o pobednicima.
 
Zanimljivo je da je sve više i zapaženijih društvenih kampanja kao non-profit aktivnosti što najavljuje mogućnost da se i u ovoj kategoriji proglase najbolji u 2013. godini.
 

Novi Sporto magazin

5. maj 2014.

Glavna tema aktuelnog broja jeste: Kako sportisti postaju lični brendovi? U članku “Ime i ličnost”, autori se kreću od teorije do prakse, fokusirajući se na predstojeće Svetsko prvenstvo u fudbalu, ali gledajući i druge sportove (npr. da li ste znali da bokser Flojd Mejveter zarađuje najviše od svih sportista?). Zašto su Dejvid Bekam i Pele i dalje toliko popularni i zašto je Nejmar sportista sa najvećim marketinškim potencijalom?
Preporučujemo i zanimljiv intervju sa Majkl R. Pejnom, prvim direktorom marketinga i prava Međunarodnog olimpijskog komiteta u kojem daje osvrt na ZOI u Sočiju. Tu su i zanimljive priče oko marketinških aktivnosti olimpijskih timova Kanade i SAD-a.
”Sponzorstvo može pomoći u motivaciji i uključenju svih zaposlenih”, mišljenja je Seli Henkok, koji je inače bio zadužen za Lojds TSB London 2012. sponzorstva (prepoznato kao najbolje sponzorstvo u Velikoj Britaniji u poslednjih 20 godina). Zašto Olimpijske igre predstavljaju “skoro savršeno” sponzorstvo?
Ben Vels, komercijalni direktor FK Ridinga i član borda direktora Evropske asocijacije sponzora (ESA) i u ovom broju ima svoju kolumnu. Saznajte koje veliko priznanje je pripalo i šta je ključ uspeha sponzorstva Hipo Alpe Adria banke i Eurobasketa 2013.
Sporto magazin predstavlja i druge zanimljive članke: priča bivšeg direktora marketinga FK Barselone Esteve Calzada, holandskog stručnjaka Bob van Osterhouta i Lorent Delanija, komercijalnog direktora ATP... Tu je i intervju sa predstavnikom kompanije Nordeus oko njihove igrice Top Eleven, pravog svetskog hita. Dobar deo broja posvećen je desetoj Sporto konferenciji, koja je održana u novembru prošle godine u Portorožu.
Među učesnicima bili su visoki predstavnici kompanija Hajneken, Vestern Junion, Beko, ali i predstavnici UEFE i ESA, direktori agencija Oktagon, Sinerdži...
Izdavač Sporto magazina je agencija S.V.-RSA iz Ljubljane, koja je i organizator prestižne Sporto konferencije. Sporto magazin izlazi na slovenačkom i na engleskom jeziku. Više o izdavaču, konferenciji, poslovnim aktivnostima, kao i samom magazinu i načinu pretplate pogledajte na: www.sporto.si

ДА ЛИ ЈЕ СВЕ ТАКО ЦРНО КАО ШТО СЕ ПРИЧАЛО?

Првих десет са ранг листе у 2013. години смањило пословни приход за скоро милијарду динара

12. мај 2014. године

Предмет анализе биле су агенције и предузећа специјализованa за тржишне комуникације, чији је квалитет пословања био анализиран и у 2012. години (видети: ТАBОО двоброј 66-67, допуњен још једном агенцијом која је, вероватно због шифре пословне делатности – 7022 – консултантске услуге својевремено промакла пажњи ауторима анализе: I&FMcann Grupa).

Док је aгенција GREY сачувала прво место на ранг листи (рађеној по пословном приходу – АОП 201) и поред смањеног пословног прихода за више од 220 милиона динара (за око 18 одсто), нагли продор урадиле су две агенције: IDEA PLUS COMMUNICATIONS са шестог на треће место, са растом од око 75 милиона, односно од 11 насто, и KREATIVA UNLIMITED са девето на пето место, са растом од око 92 милиона, односно са стопом раста од око 25 насто.

MMS COMMUNICATIONS са трећeг учврстила се на другом месту, са растом пословног прихода од око 75 милиона, односно за више од 9 насто.

Изненађење године је сурови пад агенције COMMUNIS са другог на седмо место ранг листе. Смањен је пословни приход за скоро 700 милиона динара, односно остваренo је само 36 процената пословног прихода из 2012. године.

Забрињава и значајан пад агенције OVATION ADVERTISING kojа је у 2013. остварила мањи пословни приход за око 120 милиона динара у односу на 2012. годинy.

Међу првих десет агенција на ранг листи по пословном приходу, половина је забележила смањење пословног прихода.

Најстабилније пословање оствариле су агенције из средине табеле: ниједна од њих које заузимају од 11. до 20. места, нису оствариле пад – напротив, бележе раст укупног прихода, ни једна не послује са губитком, све имају остварену нето добит без обзира што пет од десет има смањену нето добит у односу на 2012. годину. Куриозитет је да су десет од девет забележиле пораст запослених (укупно 35 новозапослених!).

Иненађење године је суров пад aгенције PROFILE – са 14. на 48. место ранг листе по пословном приходу, за око 80 одсто! Смањен и број запослених за 20 одсто.

После PROFILE-a, највећи пад бележи NEW MOMENT NEW IDEAS COMPANY – са петог на осмо место ранг листе. Остварен је слабији резултат за скоро 140 милиона динара, а пад износи око 28 одсто.

Ово је био осврт на резулате пословања 53 агенције које су оствариле цензус од 250.000 евра у 2012. години и тако се нашле на ранг листи успешних у 2012. години.

Следећа анализа биће допуњена новим фирмама „откривеним” у анализи података код АПР-a, као и с оним агенцијама које су имале адекватан пословни приход али нису нашле место на ранг листама успешних (применом десет критеријума о квалитету пословања).

Oви прегледи добиће тиме на значају јер се манифестација МАРКЕТИНШКИ ДОГАЂАЈ ГОДИНЕ више неће одржавати, нити објављивати подаци о квалитету пословања. Слаб интерес агенција, поготову оглашивача – правих корисника тих драгоцених података, једини је разлог томе.

ДА ЛИ ЈЕ ПРВИ НА РАНГ ЛИСТИ СТВАРНО ПРВИ (?)

16. мај 2014. године

Први утисак: остварени резултати много су бољи од очекиваних! Пословни приход повећан за преко пет посто (5,5%), нето добит смањена за око 17 процената (82,75%), што може а не мора бити резултанта пооштрених услова привређивања (може бити и битан елеменат конкурентске утакмице за позиционирање али и значајне промене партија на власти које, већ по „традицији“, с посебном пажњом прате пословне активности ове специфичне, надасве одговорне, пословне групације. Број запослених остао је скоро исти (смањење само за једног радника) што може да наслути да престројавање на тржишту није коначно и да ће бити још значајних али и занимњивих промена.

Наслов би требало да је узбудљив – или је исувише индикативан.

Пад пословног прихода, нето добити и броја запослених код више година водеће фирме – ДАЈРЕКТ МЕДИЈЕ природна је резултанта непримереног медијског линча над власником – боље речено, сувласником, Драгaном Ђиласом. Историја новинарства од 1945. па на овамо то није регистровала. Занимљива је ћутња многих који би, по различитим основама и функцијама које врше, требало да реагују. Те нападе скоро нико не спомиње али етика говори да би се о овоме, и те како, требало водити рачуна. У питању су континуирани и неумесни напади без посебног стила и аргументације. Такво понашање многих нанела је врло високу штету и осталим сувласницима – значајног дела – око 75% вредности капитала фирме!

Горак је укус у устима да су поједини конкуренти користили медијске нападе на Драгана Ђиласа, комбинованих и са његовим председниковањем над Демократском странком.

Бар три од шеснаест анализираних фирми доста вешто је искористило ту непримерену ситуацију ради ојачања своје тржишне позиционираности.

Све се више уочава да групација агенција у власништву, условно речено, само једног човека (по обичају, власничке листе су отприлике као да би их попуњавала Агата Кристи), указује да је љихово учешће на тржишту кроз остварени пословни приход за више од 60 процената већи од формално водеће агенције.

Остварена нето добит водећег и група која га прати је скоро изједначена.

Број запослених – њих 108 са трендом сталог раста, указује да процес консолидације тржишта оглашавања није окочан и да су различите турбуленције и те какао реалне и да је само питање дана кда ће битка постати видњивија. За сада, као да се користе опробани методи – утицаји партија на власти.

Вредно је пажње и признања пословање агенције MEDIA S SMVG, у власништву мр Ивана Сатнковића, и власник агенције за тржишне комуникације COMMUNIS.

ONE MEDIA i OMD MEDIA, имају значајније стопе раста пословног прихода. Изгледно је да је то остварено на ниској стопи остварене ното добити.

SECOND, новоооснована агенција (крајем 2012. године) има добар старт. Скроман број запослених може бити озбиљнија сметња осим ако нису неки други мотови у питању.

MEDIA DIRECTION (aгенције OVATION ADVERTISING) и DOTIČNI као да посустају на најсуровијем делу у оквиру тржишта маркетиншких услуга у Србији.

Просечни резултати пословања по запосленом на овим пословима наслућују да процес консолидације није окончан: пословни приход по запосленом од око 66 милиона динара а остварена нето добит по 4,8 милиона динара (око 42 хиљаде евра) су обећавајуће вредности за сваког тржишно оријентисаног пословног човека.

Можда би и ово тржиште имало другачији садржај, али и трендове, да функционише Закон о оглашавању, да послује GMA – Групација агенција за тржишне комуникације Србије, да је IAA окончао процес озваничења Кодекса о маркетингу и оглашавању, да се Суд части УЕПС-а „пробуди“, да Групација оглашивача у оквиру Привредне коморе Србије схвати због чега је формирана, односно због чега су појединачне личности изабране на одређене функције.

Па ни Суд части ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ не ради свој посао. Ако пратите штампу, видећете да је активан у кажњавају обућара, таксиста и превозника, малих привредника и да обавезно саопштивање пресуде у медијима о трошку „окривљеног“ пре изазива смех него сузе. Што је тужно.

ПОРЕЗ ЗА МЕДИЈЕ НА ПРИХОДЕ ОД ОГЛАШАВАЊА

Будимпешта

24. јун 2014. године

Мађарске медијске куће убудуће ће, поред редовног, морати да плаћају посебан порез на приход од продаје огласног простора у распону од 10 до 40 одсто у зависности од висине прихода остварених од објављивања огласних порука.

Шездесет приватних телевизијских и радио станица, дневних новина, часописа и онлајн портала протестовало је против закона који је на предлог владе Виктора Орбана парламент по хитном поступку усвојио средином прошле седмице. Законом је, како преноси портал Business.hr, предвиђено да се приходи од објављивања огласних порука убудуће опорезују прогресивно и делом драстично. Ослобођени од пореза су приходи испод 500 милиона форинти (1,6 милиона евра), а следи лествица са стопама 10 до 30 одсто. За приходе од 20 милијарди форинти (65 милиона евра) па навише, предвиђена је стопа од 40 одсто. Политичари из владајуће странке Фидес новим порезом желе, како кажу, да потисну „штетне програме“ и овај порез сматрају „хигијенском контролом производа“. Шеф Орбановог кабинета је рекао да ће се приходи од новог пореза користити за здравствене и образовне програме. Међутим, мађарски медији нови закон готово једногласно сматрају новим нападом на слободу штампе. Директор одељења за Централну и источну Европу у РТЛ групи из Луксембурга, Андреас Рудаш, каже да ће се та компанија бранити заједно с другим независним медијима, те да не може једна земља у сред Европе да крши основна демократска права као што је слобода медија.

Слажем се с намером да се учини нешто против шунда и штетних садржаја, каже Ото Гајдиш, уредник конзервативног Ланчид радија, али додаје да порез на оглашавање уништава фабрику, уместо да је присили да ствара боље производе.

Танјуг

 

НАЈАВА ПРВИХ ГОСТИЈУ – ПРЕДАВАЧА

8. jul 2014.

Утемељивач модерног спортског маркетинга и спонзорства. Спонзорска личност године и кључна особа за најбоље проглашено спонзорство у Великој Британији у последњих 20 година. Један од најбриткијих умова дигиталног спортског маркетинга. Шеф развоја пословања компаније која је креирала најигранију онлине спортску игрицу на свету.

Представљамо вам прве госте – предаваче на конференцији о спортском маркетингу и спонзорству - SPORTO 2014: Патрик Нали, Сали Хенкок, Ричард Ејрс и Никола Чавић. Једанаеста SPORTO конференција по реду, биће одржана у Порторожу (Словенија), 20. и 21. новембра.

Патрик Нали, нашироко признат и познат као утемељивач модерног спортског маркетинга – креирао је ново поље у повезивању брендова и спорта на глобалном нивоу. Маркетиншки концепт који је развијен крајем седамдесетих година, у сарадњи са Светским првенством у фудбалу у Аргентини 1978. године, у наредним годинама постао је стандард у спортском бизнису. То важи и дан данас. Као директор компаније Вест Нали, основане у раним седамдесетим, Нали је редефинисао спортско пословање кроз пионирски приступ у маркетингу међународних догађаја. Он је одиграо главну улогу у повезивању ФИФА-е и Кока-Коле, дизајнирању производа за носиоце права (МОК, УЕФА, Дејвис куп, ИААФ, ФИС...) и поставио низ стандарда за маркетинг великих догађаја који су и данас у употреби. Такође, био је пионир у коришћењу технологије на великим екранима стадиона (Вембли 1984.). У исто време био је укључен у музичку индустрију, где је обезбеђивао спонзорске програме за турнеје бендова и музичара као што су: Ролинг Стонс, Дјуран Дјуран, Дејвид Бови...

Сали Хенкок је председавајућау Фондацији женског спорта и фитнеса и једна је од најважнијих стручњака за спонзорства у свету. Између осталог, она је створила и надзирала шестогодишње спонзорство компаније Лојдс ТБС за Олимпијске игре у Лондону 2012. године, које је проглашено за најбољу спонзорску активацију у Великој Британији у последњих двадесет година.

Ричард Ејрс је каријеру започео као новинар али је убрзо пронашао своју љубав у дигиталном свету. Свој први веб-сајт поставио је 1994. године и никада није престао да ствара нове ствари. У свету је постао познат када је затражио да ревидира дигитално присуство Манчестер Ситија у 2010. години. Као оснивач и директор компаније Севен Лиг, тренутно ради са клијентима из свих области спорта и медија.

Никола Чавић је један од кључних људи у компанији Нордеус, која је основана у Србији и која је креирала и развила најпопуларнију онлине спортску игрицу на свету: Top Eleven – Be a Football Manager. Са овом игрицом компанија сарађује са многим познатим фудбалским клубовима у свету. Такође, сарадња је успостављена и са фудбалским тренером Жозе Мурињом, који је глобални промотер игрице. Респектабилан је податак да 12 милиона људи широм света, сваког месеца, игра ову игрицу.

Више информација о SPORTO конференцији на: www.sporto.si/en

03.09.2014
АГЕНЦИЈЕ И ЈЕСУ И НИСУ КРИВЕ (III)

КОМЕНТАР СРЕДОМ: Када је криза, и то не само економска, скоро да се у друштву, а у привреди поготову, наслућује нека паника. Пара је све мање (заправо, како за кога) и онда се, ако треба и нападима на друге, покушава сакрити сопствена неквалификованост, неодговорност, неспособност. В и ш е ...

27.08.2014
АГЕНЦИЈЕ И ЈЕСУ И НИСУ КРИВЕ (II)

КОМЕНТАР СРЕДОМ: Бурно ницање, пре свега агенција за тржишне комуникације од средине последње деценије прошлог и почетком овог века на простору бивше Југославије, а истоветно је и за Србију (започето са коришћењем назива агенције за маркетинг који није дуго опстао – о разлозима касније), потом и предузећа за трговину огласним простором (то је прва асоцијација у јавности, али и у стручној и, што је, можда, најинтересантније, код самих запослених који и дан-данас „обожавају” да кажу да раде у media buying agencijama), понуђен адекватнији назив, дан-данас, није прихваћен: Специјализовано предузеће за пројектовање и програмирање медија, терминског и финансијског плана оглашавања. В и ш е ....

20.08.2014
АГЕНЦИЈЕ И ЈЕСУ И НИСУ КРИВЕ (I)

КОМЕНТАР СРЕДОМ: Када је криза, и то не само економска, скоро да се у друштву, а у привреди поготову, наслућује нека паника. Пара је све мање (заправо, како за кога) и онда се, ако треба и нападима на друге, покушава сакрити сопствена неквалификованост, неодговорност, неспособност. В и ш е ...

Комуникација на (с)цени!

11. септембар 2014. године

Друштво Србије за односе с јавношћу (ДСОЈ) организује 7. и 8. новембра у Звездара Театру у Београду, шесту међународну конференцију под називом Комуникација на (с)цени. Циљ овогодишње конференције ПРилика јесте да понуди одговоре на горућа питања из струке, како се успешно суочити са променама и ићи у корак са трендовима.


На овогодишњој конференцији, ДСОЈ ће угостити реномиране предаваче из Европе, Србије и региона, а између осталих и три водећа међународна комуникациона стручњака – Џеремија Галбраjта, глобалног директора за стратешко комуницирање и генералног директора Burson-Marsteller мреже за Европу, Блиски Исток и Африку; Пола Холмса, оснивача и CEO, Holmes Report & SABRE awards, као и Доналда Стила, међународног стручњака за кризне комуникације и бившег главног саветника за комуникације у Би Би Сију.
Поред њих, на ПРилици учесници ће моћи да чују и неке од успешних регионалних и домаћих стручњака у области комуникација попут Дамира Југа, декана Бернаyс школе за комуникацијски менаџмент и члана управе агенције Миленијум ПР из Хрватске и Мише Лукића, председника Публицис групе из Србије.
На овогодишњој конференцији, под називом Комуникација на (с)цени, предвиђено је да се одрже два предавања и радионица стручњака из иностранства, пет студија случаја компанија НИС, Филип Морис и ИКЕА, две панел дискусије, као и презентација резултата истраживања European Communications Monitor 2014 за Србију.

Више информација на: http://pr.org.rs/prilika/prilika-2014/

 

jasklJASD