SVET MARKETINGA, d.o.o.

Izdavač časopisa TABOO

Pančevo, 27. mart 2012. godine

 

 

Panel o trgovinskim robnim markama, održan u okviru profesionalne manifestacije MARKETINŠKI DOGAĐAJ GODINE, kao da je popunio određenu prazninu u marketinškoj praksi: razmena misli, stavova, naučnih osnova i njihove primene, svakodnevna praksa i mogući progresi.

Sakupljeni komentari u toku i nakon održanog panela, inicirali su mogućnost uvođenja nove prakse od strane Redakcije časopisa TABOO.

Objavljujemo program panela u 2012. godini, usvojen na XXIII sednici Saveta časopisa Taboo, održanoj 27. marta 2012. godine.

 

Organizacija panela u 2012. godini

 

24 maj 2012. godine

 
            Tema

 

            Istraživanja se moraju zasnivati na usvojenim naučnim principima, bez bilo kakvih tolerancija prema navodnim specifičnim karakteristikama pojedinih društvenih zajednica. Primena izvornih principa o radu utvrđenih od strane Komisije za marketing Međunarodne trgovinske komore i ESOMAR-a, Međunarodnog udruženja istraživača, kroz njene kodekse i data uputstva o njihovim primenama, elementarna je pretpostavka uspešnosti. Etički i profesionalni principi iznad svega.

 

            Rizik projektovanja tržišnih komunikacija: od političkih, privrednih, turističkih, kulturoloških, sportskih i mnogih drugih sadržaja, bez realizacije prethodnih marketinških i društvenih istraživanja na naučnim i stručnim saznanjima, ogroman je. Programi tržišnih komunikacija, strategije i taktike, kontrolnih mehanizama i slično, moraju se zasnivati na kvalitetnim i odgovornim rezultatima istraživanja, jedinim ispravnim putem kako bi se doprinelo ostvarivanju utvrđenih ciljeva.

 

Marketinška i društvena istraživanja pretpostavljaju odgovornost i naručioca i istraživača. Sami tim, i odgovornost u interpretaciji i primeni dobijenih rezultata pretpostavlja obostranu odgovornost.

 

21. jun  2012. godine

            Tema

 

            Komunikacioni miks za trgovinske (ili sopstvene) robne marke zahteva „adaptaciju“ marketinških zakonitosti, druge standarde u grafičkom oblikovanju pretpakovanih proizvoda, posebne sadržaje u informativno-propagandnim i publicističkim aktivnostima. Pretpostavlja i snažne etičke principe i povećani osećaj odgovornosti i proizvođača i trgovca – nosioca robne marke. (Po tematici, ovaj panel bio bi prirodni nastavak započete teme na panelu od 15. decembra 2011. godine, održanog u Privrednoj komori Srbije.)

 

            Uvođenje i razvoj trgovinskih robnih marki pretpostavlja i preispitivanje politike prodaje, te strategije i taktike njene realizacije.

 

 

10. septembar 2012. godine

Tema

 

            Stimulisanje srpske privrede na razvoju imidža firme, robnih i uslužnih marki kao osnovne pretpostavke povećanja prodaje proizvoda i usluga na domaćem i međunarodnom tržištu. Bez te, elementarne pretpostavke, vrlo je teško govoriti o pospešenju prodaje i na domaćem tržištu a kamoli na međunarodnom, pa makar to bilo samo na ponekom stranom tržištu. Uspeh na publicitetu i pozitivnom javnom mnjenju potrošača prema proizvodnoj (uslužnoj) firmi i njenim proizvodima (uslugama), elementarna je pretpostavka uspešnom poslovanju. To znači ostvarenje optimalizacije proizvodnje, po prodajnim cenama koje u sebi nose i profitnu stopu, osnovu razvoja svakog privrednog subjekta.

 

 

25. oktobar 2012. godine

Tema

           

            Dizajneri u svetu marketinga. Međusobne uloge. Podela odgovornosti i autorska samobitnost. Nagrađivanje dizajnera, umetničkih fotografa, tekstera, režisera, koncepcionera u kontekstu elementarnog pojma na autorska prava. Uočene zloupotrebe u eksploataciji njihovog rada treba svoditi u pravila tržišnog ponašanja.

 

 

29. novembar 2012. godine

            Tema

 

            Kako izabrati agenciju za svog partnera? Da li postoje razlike između agencija za marketing i agencija za tržišne komunikacije? Ako postoje, u čemu bi trebalo da se ogledaju? Prednosti i nedostaci „pičeva“. Kome više odgovaraju? Moguće greške zakonodavca što je marketinške usluge poistovetio sa javnim nabavkama roba i usluga. Cena i uslovi plaćanja isključuje kreativnost, temeljitost, odgovornost za ostvarene ciljeve – da li je ovo istina?